Ohlášení podvodu

Na této stránce najdete všechny potřebné informace a formuláře pro nahlášení podvodu úřadu OLAF.

Co se považuje za podvod?

Podvodem se rozumí uvedení druhé osoby v omyl za účelem osobního obohacení či způsobení škody na cizím majetku.

Nesrovnalostí či pochybením se míní jednání, které je v rozporu s pravidly EU a které může mít negativní dopady na finanční zájmy Unie, ale které může vyplývat z nezáměrné chyby či přehlédnutí učiněného jak stranou, která si finanční prostředky nárokuje, tak orgány, jež za vyplácení daných prostředků odpovídají. Pokud však k pochybení či k nesrovnalosti došlo záměrně, jedná se o podvod.

Informujte nás, máte-li podezření na:

  • Podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať již se jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU.
  • Závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

OLAF nemá pravomoc vyšetřovat podezření na:

  • Podvod s nulovým finančním dopadem na prostředky EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
  • Korupci, jež se netýká zaměstnanců orgánů a institucí EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
  • Zneužití loga EU nebo jména evropské instituce či orgánu.

Ohlášení

Podvod můžete ohlásit anonymně. Nejsou s tím spojeny žádné administrativní formality. Stačí, když udáte co nejpřesnější a nejpodrobnější informace o daném případu. Učinit tak můžete v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Ohlášení podvodu v rámci orgánů EU

Pracujete-li jako úředník v některém z orgánů či instituci EU, máte povinnost ohlásit podezření na podvod, korupci, jinou protizákonnou činnost, popř. chování vašich kolegů, které může být v rozporu s pracovními povinnostmi evropských úředníků.
Rozhodnete-li se na podobný případ upozornit (při dodržení ustanovení služebního řádu úředníků Evropské unie), bude vám zaručena ochrana. Ta zahrnuje zachování anonymity, převedení na jiné pracovní místo a vystavení hodnotící zprávy. K zajištění této ochrany ze strany Komise budete však muset svou totožnost dané instituci sdělit.
Podezření můžete sdělit přímo úřadu OLAF nebo svému nadřízenému. Úřad OLAF můžete kontaktovat e-mailem.

Více informací o právech a povinnostech pracovníků orgánů a institucí EU, kteří se rozhodnout informovat o případech podvodné činnosti, se dozvíte v článku 22a a 22b služebního řádu.

On-line
Elektronický formulář k ohlášení podvodu
(dostupný v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině)
Informace týkající se zachování anonymity Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (tisková zpráva)

E-mailem 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Poštou
OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles/Brussel
Belgie

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 05/10/2015