Съобщете за измама

На тази страница ще намерите необходимата информация и формуляри, за да подадете сигнал до OLAF за измама.

Какво представлява измамата?

Измамата е умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна.

Нередност е действие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза, но което може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередността е извършена умишлено, тогава става въпрос за измама.

Моля, уведомете ни, ако имате подозрения за:

  • измами или други сериозни нередности с потенциално отрицателен ефект върху публичните финанси на ЕС - приходи или разходи на ЕС или активи на европейски институции.
  • тежки нарушения от страна на членове или персонал на институциите и органите на ЕС.

OLAF не може да разследва обвинения за:

  • измама без финансово отражение върху публичните финанси на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на националната полиция.
  • корупция, в която не участват членове или персонал на институциите и органите на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на националната полиция.
  • неправомерно използване на логото на ЕС или на имената на европейските институции.

Подаване на сигнал

Можете да се свържете анонимно с нас без никакви формалности. Просто дайте възможно най-точна и най-подробна информация. OLAF приема сигнали на всеки от 23-те официални езика на ЕС.

Съобщаване за измама от служители на ЕС (Информатори)

Ако сте служител в която и да е от институциите на ЕС, сте задължени да съобщите за евентуални случаи на измама, корупция, друга незаконна дейност или професионално поведение, което представлява сериозно неизпълнение на задълженията на служителите.
Подалите сигнал лица, които съблюдават правилника за персонала по този въпрос, ще бъдат защитени от неблагоприятни последствия. Защитата включва самоличността на информатора, както и мобилността и атестационния доклад на въпросното лице. Разбира се, за да може Комисията да приложи такива защитни мерки, това лице ще трябва да разкрие самоличността си пред институцията.
Можете да информирате за подозренията си или вашите ръководители, или OLAF. Ако искате да информирате OLAF директно, моля, изпратете ни  електронно писмо.

За повече информация относно правата и задълженията на информаторите в институциите на ЕС, моля, вижте членове 22a и 22b от правилника за персонала

Онлайн
Онлайн формуляр за съобщаване за измама
(на английски, френски, немски и нидерландски)
Информация за анонимността Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (съобщение за медиите)

По електронната поща 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

По пощата
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 24/03/2015