Съобщете за измама

На тази страница ще намерите цялата необходима информация и формуляри за съобщаване на OLAF за измами.

Какво представлява измамата?

Измамата е умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна. (за повече информация вижте член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, 1995 г.).

Нередност е действие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза, но то може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередност е извършена умишлено, тогава става въпрос за измама. (за повече информация вижте член 1 от Регламент на Съвета 2988/95)

OLAF може да разследва твърдения за:

  • измами или други сериозни нередности с потенциално отрицателен ефект върху публичните финанси на ЕС — приходи или разходи на ЕС или активи на европейски институции;
  • тежки нарушения от страна на членове или персонал на институциите и органите на ЕС.

OLAF не може да разследва твърдения за:

  • измама без финансово отражение върху публичните финанси на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на националната полиция.
  • корупция, в която не участват членове или персонал на институциите и органите на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на националната полиция.
  • неправомерно използване на логотоAll available translations. на ЕС или на имената на европейските институции.

Как да съобщите на OLAF за измама

Можете да се свържете анонимно с нас без никакви формалности. Просто дайте възможно най-точна и най-подробна информация, включително документи, ако разполагате с такива. OLAF приема сигнали на всеки от 24-те официални езика на ЕС

Можете да съобщите по следния начин:

Онлайн — чрез системата за уведомяване за измами (анонимно, със защитено предаване на документи) 
 
Система за уведомяване за измами
(на английски, френски, немски и нидерландски)

Още за системата за уведомяване за измами Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Онлайн — чрез уеб формуляра (не е анонимно, тоест изискват се име и електронен адрес, като не е възможно да се предават документи)
 
Уеб формуляр
(достъпен на всички официални езици на ЕС)

Съобщаване по пощата 

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Служители на ЕС, които съобщават за измами

Ако сте служител в която и да е от институциите на ЕС, сте задължен да съобщавате за евентуални случаи на измама, корупция, друга незаконна дейност или професионално поведение, което представлява сериозно неизпълнение на задълженията на служителите.

Можете да информирате за подозренията си някой от вашите ръководители или OLAF. Ако искате да информирате OLAF директно, моля, изпратете ни електронно писмо.

За повече информация относно правата и задълженията на лицата, които подават сигнали за нередности в институциите на ЕС, моля, вижте членове 22a и 22б от Правилника за длъжностните лица.

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 28/01/2016