Operativno poročilo urada OLAF za leto 2011

OLAF/11/12 Bruselj, 19. oktobra 2011

Na podlagi preiskav je bilo leta 2010 izterjanih 68 milijonov EUR, storilci pa so bili skupaj obsojeni na 125 let zaporne kazni

Letno poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki je bilo objavljeno danes, povzema rezultate urada v letu 2010. Njegovo delo je podrobno predstavljeno s konkretnimi študijami primerov. V letu 2010 je OLAF obravnaval okrog 500 zadev, ki so zahtevale tudi zapletene zunanje preiskave in občutljive notranje preiskave, poleg tega pa je koordiniral mednarodne zadeve.

„V čast mi je predstaviti pozitivne rezultate našega dela v letu 2010. V sedanjih gospodarskih razmerah je še toliko pomembneje, da zagotovimo pravilno uporabo sredstev EU in da sredstva zares dosežejo upravičence. Skupaj z drugimi službami Komisije se bo OLAF še naprej ostro boril proti goljufijam v državah članicah ter vztrajal pri nični toleranci do korupcije v institucijah EU. Države članice pozivam, da povečajo svoja prizadevanja. Ključnega pomena je, da sodelujejo ter sprejmejo hitre in odločne ukrepe za izterjavo nenamensko porabljenega denarja EU ter sodno preganjajo storilce," je dejal Giovanni Kessler, generalni direktor OLAF-a.

Povzetek operativnih dejavnosti v letu 2010:

  • Odprtih je bilo 225 novih preiskav in operativnih zadev: 150 notranjih in zunanjih preiskav ter 75 zadev usklajevanja in pomoči. Zaključenih je bilo 189 preiskav in operativnih zadev.
  • Preiskave in operacije, vključno s fazo ocenjevanja, so v povprečju trajale 27,9 mesecev, kar je najmanj v zadnjih petih letih.
  • OLAF je 46 % informacij prejel iz javnega sektorja na ravni EU ali na ravni držav članic. 52 % informacij je prejel od posameznikov in iz zasebnega sektorja.
  • Na podlagi zadev OLAF-a je bilo izterjanih 67,9 milijonov EUR. Najvišji zneski so bili izterjani na področju strukturnih skladov (32,9 milijonov EUR), kmetijstva (11,9 milijonov EUR) in neposrednih odhodkov (10,6 milijonov EUR).
  • Do sedaj je bilo izterjanih tudi dodatnih 351,2 milijonov EUR v okviru finančnega nadaljnjega ukrepanja.
  • Na podlagi OLAF-ovih zadev so nacionalna sodišča v letu 2010 storilce obsodila na skupaj 125 let zaporne kazni ter naložila denarne kazni v višini skoraj 1,47 milijard EUR.

spletni strani OLAF-a.

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail:olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/04/2015