OLAF Operationeel jaarverslag 2011

OLAF/11/12 Brussel, 19 oktober 2011

Resultaat van de onderzoeken: 68 miljoen euro teruggehaald en 125 jaar cel voor fraudeurs in 2010

Het vandaag bekendgemaakte jaarverslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) geeft een overzicht van de verwezenlijkingen van OLAF in 2010. Aan de hand van concrete dossiers worden de werkzaamheden nader belicht. OLAF behandelde in 2010 circa 500 zaken, waaronder complexe externe onderzoeken, delicate interne onderzoeken en multinationale dossiers waarbij OLAF als coördinator optrad.

"Het is met groot genoegen dat ik de positieve resultaten van ons optreden in 2010 bekendmaak. Uitgerekend in het huidige economische klimaat is het van belang te garanderen dat het geld van de EU wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is en goed terechtkomt. OLAF zal, samen met andere diensten van de Commissie, fraude in de lidstaten onverminderd krachtig blijven aanpakken en een nultolerantie hanteren tegenover corruptie in de EU-instellingen. Ik doe een oproep tot de lidstaten om meer inspanningen te doen. Het is van cruciaal belang dat zij meewerken en snel en doortastend optreden om EU-geld waarmee is gefraudeerd, terug te vorderen en de daders voor het gerecht te brengen,” aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF.

Samenvatting van de operationele activiteiten in 2010

  • 225 nieuwe onderzoeken en operaties werden ingeleid: 150 interne en externe onderzoeken en 75 gevallen van coördinatie en bijstand; 189 onderzoeken en operaties werden afgesloten gedurende het jaar.
  • De gemiddelde totale duur van onderzoeken en operaties, met inbegrip van de evaluatiefase, bedroeg 27,9 maanden, het laagste cijfer sinds vijf jaar.
  • Van de informatie die OLAF ontving, was 46% afkomstig van de openbare sector op het niveau van de EU en de lidstaten, en 52% van burgers en de privé-sector.
  • Door het optreden van OLAF kon 67,9 miljoen euro worden teruggehaald, in volgorde van omvang in de sector Structuurfondsen (32,9 miljoen), in de landbouwsector (11,9 miljoen) en in de sector directe uitgaven (10,6 miljoen).
  • Daarnaast is tot op heden nog eens 351,2 miljoen euro gerecupereerd in lopende financiële follow-upzaken.
  • De nationale rechters veroordeelden fraudeurs in 2010 tot in totaal 125 jaar cel en legden financiële sancties op van bijna 1,47 miljard euro als gevolg van onderzoekingen door OLAF.

de OLAF-website.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Hoofd van de eenheid Woordvoerder, Communicatie, Public Relations
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Jozef-II-straat 30 B-1049 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 28/04/2015