OLAF 2011. gada darbības pārskats

OLAF/11/12 Briselē, 2011. gada 19. oktobrī

Izmeklēšanu rezultātā 2010. gadā ir atgūti 68 miljoni eiro un krāpniekiem piemēroti brīvības atņemšanas sodi kopumā 125 gadu apmērā

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) gada pārskats, kas tiek publicēts šodien, sniedz kopsavilkumu par OLAF paveikto 2010. gadā. Konkrēti lietu pārskati detalizēti iepazīstina ar OLAF darbu. OLAF 2010. gadā izskatīja apmēram 500 lietas, kuru skaitā bija sarežģītas ārējas izmeklēšanas, sensitīvas iekšējas izmeklēšanas un lietas ar vairāku valstu iesaisti, kurās OLAF uzņēmās koordinatora lomu.

"Es ar lielu prieku iepazīstinu ar mūsu darba pozitīvajiem rezultātiem 2010. gadā. Pašreizējos ekonomikas apstākļos ir būtiskāk nekā jebkad, lai mēs nodrošinātu, ka ES fondi tiek izmantoti paredzētajiem mērķiem un sasniedz plānotos labuma guvējus. Mēs, OLAF un citi Komisijas dienesti, turpināsim uzturēt straujo tempu, apkarojot krāpšanu dalībvalstīs, un saglabāsim pilnīgu neiecietību pret korupciju ES iestādēs. Es aicinu dalībvalstis palielināt savus centienus. Ir būtiski, ka tās sadarbojas un veic ātru un izšķirošu rīcību, lai atgūtu nelikumīgi izmantotus ES līdzekļus, un soda vainīgās personas," teica OLAF ģenerāldirektors Džovanni Keslers (Giovanni Kessler).

2010. gadā veikto darbību kopsavilkums

  • Tika uzsāktas 225 jaunas izmeklēšanas un operatīvās lietas: 150 iekšējas un ārējas izmeklēšanas, kā arī 75 koordinācijas un palīdzības lietas. Gada laikā tika pabeigtas 189 izmeklēšanas un operatīvās lietas.
  • Vidējais izmeklēšanas un operatīvo darbību kopējais ilgums, ieskaitot novērtēšanas posmu, bija 27,9 mēneši – visīsākais pēdējo piecu gadu laikā.
  • OLAF saņēma 46 % ienākošās informācijas no publiskā sektora ES un dalībvalstu līmenī. No pilsoņiem un privātā sektora tika saņemti 52 % informācijas.
  • OLAF lietu rezultātā tika atgūti 67,9 miljoni eiro. Lielākās summas tika atgūtas struktūrfondu nozarē (32,9 miljoni eiro), kam seko lauksaimniecība (11,9 miljoni eiro) un tiešie izdevumi (10,6 miljoni eiro).
  • Vēl 351,2 miljoni eiro līdz šim ir tikuši atgūti saistībā ar finanšu pēcpārbaudes lietām, kas tiek turpinātas.
  • OLAF lietu rezultātā valstu tiesas 2010. gadā krāpniekiem ir piemērojušas brīvības atņemšanas sodus kopumā 125 gadu apmērā un piemērojušas naudas sodus, kuru kopsumma ir gandrīz 1,47 miljardi eiro.

OLAF vietnē.

Pavel BOŘKOVEC
Nodaļas „Preses pārstāvis, komunikācija un sabiedriskās attiecības” vadītājs
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brisele (Beļģija)
Tālrunis: +32 2 296 72 00
Fakss: +32 2 2998101
E-pasts: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 02/05/2012