OLAFin toimintakertomus 2011

OLAF/11/12 Bryssel 19. lokakuuta 2011

OLAFin petostutkimukset johtivat 68 miljoonan euron takaisinperintään vuonna 2010, tekijöille yhteensä 125 vuotta vankeutta

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on tänään julkaissut vuotuisen toimintakertomuksensa. Siinä esitetään yhteenveto toiminnasta vuonna 2010 ja esimerkkejä niistä noin 500 konkreettisesta tapauksesta, joita OLAF käsitteli vuoden aikana. Osa sen monisäikeisistä ja arkaluonteisista tutkimuksista koski ulkopuolisia toimijoita ja osa EU:n omia toimielimiä. Lisäksi OLAF koordinoi tutkimuksia sellaisissa tapauksissa, jotka koskivat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota.

"Olen hyvin tyytyväinen työmme tuloksiin vuonna 2010”, OLAFin pääjohtaja Giovanni Kessler sanoi. "Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, että EU:n tuet menevät niille edunsaajille, joille ne on tarkoitettu, ja että ne käytetään oikein. OLAF ja muut komission yksiköt jatkavat määrätietoista petostentorjuntatoimintaansa jäsenvaltioissa ja noudattavat edelleen nollatoleranssilinjaa EU:n toimielimissä esiintyvän korruption suhteen. On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät kanssamme yhteistyötä ja toimivat ripeästi ja määrätietoisesti periäkseen takaisin väärin käytetyt EU-varat ja saattaakseen tekijät oikeudelliseen vastuuseen teoistaan", totesi Kessler.

Yhteenveto OLAFin toiminnasta vuonna 2010

  • Vuoden aikana käynnistettiin 225 uuden tapauksen tutkinta. Näistä 150 oli OLAFin omia, sisäisiä tai ulkoisia tutkimuksia, ja 75 tapauksessa OLAF joko koordinoi petostutkintaa tai antoi siihen rikosoikeudellista tai vastavuoroista apua. Päätökseen saatiin 189 tapauksen tutkinta.
  • Tutkimusten ja koordinointi- tai avustustehtävien keskimääräinen kesto, kun arviointivaihe otetaan lukuun, oli 27,9 kuukautta, mikä on pienin luku viiteen vuoteen.
  • OLAFin saamista tiedoista 46 prosenttia tuli EU:n tai jäsenvaltioiden julkiselta sektorilta ja 52 prosenttia kansalaisilta tai yksityiseltä sektorilta.
  • OLAFin toiminnan tuloksena perittiin takaisin 67,9 miljoonaa euroa. Eniten perittiin takaisin rakennerahastotukia (32,9 miljoonaa euroa), maataloustukia (11,9 miljoonaa euroa) ja suoria tukia (10,6 miljoonaa euroa).
  • Vielä kesken olevien, taloudellisia jatkotoimia edellyttävien tapausten yhteydessä on lisäksi tähän mennessä peritty takaisin 351,2 miljoonaa euroa.
  • Vuoden 2010 aikana kansalliset tuomioistuimet langettivat OLAFin tutkimien petostapausten tekijöille yhteensä 125 vuotta vankeusrangaistuksia ja noin 1,47 miljardia euroa sakkoja.

OLAFin verkkosivustolta.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Tiedotuksesta, viestinnästä ja suhdetoiminnasta vastaavan yksikön päällikkö
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bryssel (Belgia)
P.: +32 2 296 72 00
F.: +32 2 2998101
S-posti: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 02/05/2012