Ετήσια επιχειρησιακή έκθεση της OLAF για το 2011

OLAF/11/12 Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011

Ανάκτηση 68 εκατ. ευρώ και ποινή φυλάκισης 125 ετών το 2010 για τους διαπράττοντες απάτη χάρη στις έρευνες της OLAF

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) που δημοσιεύεται σήμερα συνοψίζει τα επιτεύγματα της OLAF το 2010. Μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων παρουσιάζουν διεξοδικά το έργο της OLAF. Η OLAF εξέτασε περίπου 500 υποθέσεις το 2010, οι οποίες κάλυψαν περίπλοκες εξωτερικές έρευνες, ευαίσθητες εσωτερικές έρευνες και πολυεθνικές υποθέσεις στις οποίες η OLAF ανέλαβε τον ρόλο συντονιστή.

«Σας παρουσιάζω με μεγάλη μου ευχαρίστηση τα θετικά αποτελέσματα των εργασιών μας το 2010. Υπό τη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι σημαντικότερο από ποτέ να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους προβλεπόμενους σκοπούς και φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται. Μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Επιτροπής, η OLAF θα εξακολουθήσει να καταπολεμά με τον ίδιο ρυθμό την απάτη στα κράτη μέλη και να διατηρεί  την πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς στα όργανα της ΕΕ. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Είναι σημαντικό να συνεργάζονται και να ενεργούν γρήγορα και αποφασιστικά για την ανάκτηση των καταχρασθέντων κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και για την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο Giovanni Kessler, Γενικός Διευθυντής της OLAF.

Περίληψη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων το 2010

  • Κινήθηκαν 225 νέες υποθέσεις έρευνας και επιχειρησιακής δράσης:  συγκεκριμένα, 150 εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες και 75 υποθέσεις συντονισμού και συνδρομής. 189 υποθέσεις έρευνας και επιχειρησιακής δράσης έκλεισαν κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Η συνολική μέση διάρκεια των ερευνών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της φάσης αξιολόγησης, ήταν 27,9 μήνες, δηλαδή η χαμηλότερη σε μια πενταετία.
  • Η OLAF έλαβε το 46% των εισερχόμενων πληροφοριών από τον δημόσιο τομέα στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών. Το 52% προήλθε από τους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα.
  • Χάρη στις υποθέσεις που κίνησε η OLAF, ανακτήθηκαν 67,9 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά ανακτήθηκαν στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων (32,9 εκατ. ευρώ), και εν συνεχεία στον τομέα της γεωργίας (11,9 εκατ. ευρώ) και των άμεσων δαπανών (10,6 εκατ. ευρώ).
  • Άλλα 351,2 εκατ. ευρώ έχουν επίσης ανακτηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο υποθέσεων δημοσιονομικής παρακολούθησης οι οποίες είναι ακόμα ανοικτές.
  • Χάρη στις υποθέσεις που κίνησε η OLAF τα εθνικά δικαστήρια καταδίκασαν, το 2010, τους διαπράττοντες την απάτη σε σωρευτικές ποινές φυλάκισης 125 ετών και επέβαλαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους περίπου 1,47 δισεκατ. ευρώ.

δικτυακό τόπο της OLAF

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 28/01/2016