OLAF's årlige aktivitetsrapport 2011

OLAF/11/12 Bruxelles, den 19. oktober 2011

Undersøgelser førte til inddrivelse af 68 mio. EUR og idømmelse af 125 års fængsel til svindlere i 2010

Årsrapporten for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som offentliggøres i dag, giver et overblik over OLAF's resultater i 2010. Konkrete sagsbeskrivelser viser OLAF's arbejde i detaljer. OLAF behandlede omkring 500 sager i 2010, hvilket omfattede komplekse eksterne undersøgelser, følsomme interne undersøgelser og multinationale sager, hvor OLAF påtog sig rollen som koordinator.

"Det er en stor fornøjelse at fremlægge de positive resultater af vores arbejde i 2010. I den nuværende økonomiske situation er det mere end nogensinde nødvendigt at sikre, at EU's midler bruges efter hensigten og når ud til de tiltænkte modtagere. Vi - OLAF og andre tjenestegrene i Kommissionen - vil fortsætte indsatsen for at bekæmpe svig i medlemsstaterne og sikre nultolerance, hvad angår korruption i EU-institutionerne. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres indsats. Det er vigtigt, at de samarbejder og handler hurtigt og resolut for at inddrive misbrugte EU-midler og stille lovovertræderne for retten", sagde Giovanni Kessler, generaldirektør for OLAF.

Resumé af OLAF's virksomhed i 2010

  • 225 nye undersøgelser og operationelle sager blev indledt: 150 interne og eksterne undersøgelser og 75 koordinerings- og bistandssager. 189 undersøgelser og operationelle sager blev afsluttet i 2010.
  • Undersøgelsernes og operationernes gennemsnitlige varighed, herunder vurderingsfasen, var på 27,9 måneder, dvs. den korteste over en femårsperiode.
  • OLAF modtog 46 % af sine oplysninger fra den offentlige sektor på EU- og medlemsstatsniveau. 52 % kom fra borgere og den private sektor.
  • Der blev inddrevet 67,9 mio. EUR som følge af OLAF's sager. De højeste beløb blev inddrevet inden for strukturfondene (32,9 mio. EUR) efterfulgt af landbrugssektoren (11,9 mio. EUR) og direkte udgifter (10,6 mio. EUR).
  • Yderligere 351,2 mio. EUR er indtil videre blevet inddrevet inden for finansielle opfølgningssager, som stadig behandles.
  • De nationale domstole idømte svindlere i alt 125 års fængsel i løbet af 2010 og pålagde finansielle sanktioner på næsten 1,47 mia. EUR som følge af OLAF's sager.

OLAF's website.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Kontorchef for Talsmanden, kommunikation og PR
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Belgien
Telefon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/04/2015