Výroční zpráva o fungování úřadu OLAF

OLAF/11/12 V Bruselu dne 19. října 2011

V roce 2010 bylo díky vyšetřování získáno zpět 68 milionů EUR a pachatelé podvodů byli odsouzeni ke 125 letům vězení

Dnes zveřejněná výroční zpráva o fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) poskytuje shrnutí výsledků činnosti tohoto úřadu za rok 2010. Konkrétní případové studie podrobně popisují činnost úřadu OLAF. Tento úřad se v roce 2010 zabýval přibližně 500 případy, včetně složitých externích vyšetřování, citlivých interních vyšetřování a nadnárodních případů, v nichž tento úřad vystupoval jako koordinátor.

„S velkou radostí předkládám kladné výsledky naší práce za rok 2010. Za stávající ekonomické situace je více než kdykoli předtím zapotřebí zajistit, aby byly finanční prostředky EU používány pro dané účely a aby byly poskytnuty správným příjemcům. My, úřad OLAF a další útvary Komise, budeme i nadále vyvíjet vysoké úsilí v boji proti podvodům v členských státech a nebudeme tolerovat žádnou korupci v institucích EU. Vyzývám členské státy, aby zvýšily své úsilí v této oblasti. Je zásadní, aby vzájemně spolupracovaly, aby při zpětném získávání zneužitých prostředků EU postupovaly rychle a rozhodně a aby zajistily spravedlivé potrestání pachatelů," řekl Giovanni Kessler, generální ředitel úřadu OLAF.

Shrnutí výsledků činnosti za rok 2010

  • Bylo zahájeno 225 nových vyšetřovacích a operativních případů: 150 případů interních a externích vyšetřování a 75 případů koordinace a pomoci. V průběhu roku 2010 bylo uzavřeno 189 vyšetřovacích a operativních případů.
  • Průměrná celková délka vyšetřování a operací, včetně hodnotící fáze, byla 27,9 měsíců, což je nejkratší doba za posledních pět let.
  • Úřad OLAF získal 46 % informací z veřejného sektoru na úrovni EU i členských států. Celkem 52 % těchto informací pocházelo od občanů a ze soukromého sektoru.
  • V návaznosti na vyšetřování úřadu OLAF bylo získáno zpět celkem 67,9 milionů EUR. Nejvyšší částky byly zpětně získány v oblasti strukturálních fondů (32,9 milionů EUR), zemědělství (11,9 milionů EUR) a přímých výdajů (10,6 milionů EUR).
  • K dnešnímu dni bylo rovněž získáno zpět celkem 351,2 milionů EUR v rámci finančních následných opatření, která souvisejí s aktuálně projednávanými případy.
  • Vnitrostátní soudy v návaznosti na případy řešené úřadem OLAF odsoudily pachatele podvodů k trestům odnětí svobody v celkové délce 125 let a uložily finanční tresty ve výši téměř 1,47 miliardy EUR.

internetových stránek úřadu OLAF.

Pavel BOŘKOVEC
Vedoucí oddělení mluvčí, komunikace, PR
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgie)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail:olaf-media@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 02/06/2014