Olafs nya generaldirektör tar upp kampen mot bedrägerier i Europeiska unionen

OLAF/11/02 Bryssel den 14 februari 2011

Idag började Giovanni Kessler sitt nya arbete som generaldirektör för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

”Jag känner mig hedrad över att idag tillträda mitt arbete på Olaf. Olafs uppdrag att bekämpa bedrägerier och skydda EU:s ekonomiska intressen blir allt viktigare när hela Europa kämpar med budgetnedskärningar och besparingsåtgärder. Jag kommer att sträva efter att sköta Olaf effektivt och bevara byråns operativa oberoende. Jag vill också få till stånd ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna och aktivt delta i den reform som beskrivs i Lissabonfördraget”, säger Giovanni Kessler.

Giovanni Kessler tar över ett generaldirektorat som består av fyra direktorat med cirka 500 anställda och en budget på kring 50 miljoner euro. Som generaldirektör för Olaf bär han hela ansvaret för byråns oberoende administrativa utredningar. Giovanni Kessler ska också leda byråns insatser för att hjälpa medlemsstaterna och samordna insatserna för att skydda EU:s budget mot bedrägerier, tack vare ett nära och regelbundet samarbete med behöriga nationella myndigheter. Giovanni Kessler har också ansvaret för att bidra till kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

Giovanni Kessler, 54, har tidigare varit italiensk generalkommissarie i kampen mot varumärkesförfalskning samt allmän åklagare. Innan han kom till Olaf var han ordförande i provinsfullmäktige i den autonoma provinsen Trento och ordförande för nätverket för regionala lagstiftande församlingar. Han har nu avsagt sig alla tidigare uppdrag.

Mer information om Giovanni Kessler finns på:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-sv.html

OLAF

Olafs uppdrag är att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen genom att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet samt tjänstefel vid EU-institutionerna. Olaf är en del av Europeiska kommissionen, men genomför oberoende operativa insatser och utredningar.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Enhetschef för enheten Talesperson, kommunikation och PR
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)
Tfn: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 299 81 01
E-postadress: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 28/04/2015