Novi generalni direktor urada OLAF obljublja učinkovit boj proti goljufijam v EU

OLAF/11/02 Bruselj, 14. februarja 2011

Giovanni Kessler je danes nastopil službo kot novi generalni direktor Evropskega urada za boj proti goljufijam (urad OLAF).
„Počaščen sem, da lahko danes začnem opravljati svoje naloge v uradu OLAF. V času, ko Evropo pretresajo proračunska krčenja in varčevalni ukrepi, je naloga urada pri boju proti goljufijam in zaščiti finančnih interesov EU pomembnejša, kot kdaj koli prej. Zato si bom prizadeval za učinkovito vodenje urada ob hkratnem zagotavljanju njegove operativne neodvisnosti. Poleg tega nameravam tesno sodelovati s Evropsko komisijo, Parlamentom in državami članicami ter aktivno sodelovati v procesu reforme iz Lizbonske pogodbe,“ je dejal Kessler.

Kessler bo odslej vodil generalni direktorat, ki ga sestavljajo štiri direktorati s približno 500 zaposlenimi in proračunom, ki znaša okoli 50 milijonov evrov. Kot generalni direktor je v celoti odgovoren za upravne preiskave, ki jih neodvisno izvaja urad. Kessler bo odgovoren tudi za nudenje pomoči, ki jo urad zagotavlja državam članicam, pri čemer bo skrbel za tesno in redno sodelovanje med njihovimi pristojnimi organi ter za koordinacijo dejavnosti, ki so namenjene zaščiti proračuna EU pred goljufijami. Poleg navedenega bo novi generalni direktor sodeloval tudi pri oblikovanju strategije Evropske komisije za boj proti goljufijam.

Giovanni Kessler (54 let) je bil italijanski visoki komisar za boj proti ponarejanju in javni tožilec. Pred prihodom na urad OLAF je bil predsednik zakonodajne skupščine avtonomne pokrajine Trento ter predsednik konference evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE). Z nastopom službe v uradu OLAF je prenehal vse prejšnje funkcije.

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-sl.html

Urad OLAF

Naloga Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) je zaščita finančnih interesov Evropske unije ter boj proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem, vključno s kršitvami v evropskih institucijah. Urad je del Evropske komisije, vendar je pri svojem delovanju neodvisen pri izvajanju preiskav.

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/04/2015