Nový generálny riaditeľ úradu OLAF sa zaväzuje účinne bojovať proti podvodom v EÚ

OLAF/11/02 V Bruseli 14. februára 2011

Nový generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), pán Giovanni Kessler, sa ujal dnes svojej funkcie.
„Som poctený, že môžem dnes prevziať moje povinnosti v úrade OLAF. V čase, keď Európa zápasí s rozpočtovými škrtmi a úspornými balíkmi, je úloha úradu OLAF bojovať proti podvodom a chrániť finančné záujmy EÚ dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Mojím úsilím bude preto riadiť OLAF efektívnym spôsobom a zároveň zachovať jeho operatívnu nezávislosť. Budem takisto úzko spolupracovať s Európskou Komisiou, Parlamentom a členskými štátmi a zohrávať aktívnu úlohu v reformnom procese načrtnutom v Lisabonskej zmluve“, uviedol Giovanni Kessler.

Pán Kessler stojí na čele generálneho riaditeľstva, ktoré pozostáva zo štyroch riaditeľstiev a približne 500 zamestnancov, s rozpočtom vo výške okolo 50 miliónov EUR. Ako generálny riaditeľ úradu OLAF nesie plnú zodpovednosť za nezávislé administratívne vyšetrovania tohto úradu. Pán Kessler bude takisto viesť Európsky úrad pre boj proti podvodom pri jeho úlohe, ktorou je pomoc členským štátom organizovať úzku a pravidelnú spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať činnosti zamerané na ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi. Okrem toho bude pán Kessler zodpovedný za prispievanie k stratégii Komisie v boji proti podvodom.
Giovanni Kessler má 54 rokov a bol talianskym vysokým komisárom pre boj proti falšovaniu a prokurátorom. Predtým než prišiel do úradu OLAF bol predsedom zákonodarného zboru autonómnej provincie Trento a predsedom Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE). Teraz sa vzdal všetkých predchádzajúcich funkcií.

Viac informácií o Giovannim Kesslerovi nájdete na:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-sk.html

OLAF

Úlohou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nelegálnej činnosti, vrátane previnení proti pravidlám v európskych inštitúciách. OLAF je súčasťou Európskej komisie, ostáva však nezávislým, pokiaľ ide o jeho operatívne a vyšetrovacie funkcie.

Pavel BOŘKOVEC
vedúci oddelenia „Hovorca, komunikácia a styk s verejnosťou“
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgicko)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 28/04/2015