Nieuwe directeur-generaal van OLAF belooft effectieve strijd tegen EU-fraude

OLAF/11/02 Brussel, 14 februari 2011

De nieuwe directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de heer Giovanni Kessler, is vandaag in functie getreden.
“Ik ben vereerd vandaag bij OLAF aan de slag te kunnen gaan. Nu in Europa alom streng moet worden bezuinigd, is de taak van OLAF om fraude te bestrijden en de financiële belangen van de EU te beschermen belangrijker dan ooit. Daarom zal ik er mij voor inzetten OLAF doeltreffend te leiden en de onafhankelijkheid van zijn operaties te waarborgen. Het is tevens mijn intentie nauw samen te werken met de Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten, en een actieve rol te spelen in het hervormingsproces van het Verdrag van Lissabon,” aldus Giovanni Kessler.

De heer Kessler komt aan het hoofd te staan van een directoraat-generaal dat vier directoraten en circa 500 personeelsleden telt en over een budget van bijna 50 miljoen euro beschikt. Als directeur-generaal van OLAF is hij volledig verantwoordelijk voor de administratieve onderzoeken die het Bureau onafhankelijk uitvoert. De heer Kessler zal ook de bijstand die het Bureau aan de lidstaten verleent in goede banen leiden door een nauwe, regelmatige samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten te organiseren en de werkzaamheden ter bescherming van de EU-begroting tegen fraude te coördineren. Tot slot zal de heer Kessler ook verantwoordelijk zijn voor de bijdrage aan de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie.

Giovanni Kessler (54) is Italiaans hoog commissaris voor de bestrijding van namaak en officier van justitie geweest. Vóór zijn komst naar OLAF was hij voorzitter van de wetgevende assemblee van de autonome provincie Trente en voorzitter van de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen (CALRE). Hij heeft al zijn mandaten opgegeven.

Voor meer informatie over Giovanni Kessler zie:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-nl.html

OLAF

De taak van OLAF (het Europees Bureau voor fraudebestrijding) bestaat erin de financiële belangen van de Europese Unie te beschermen en fraude, corruptie en iedere andere onwettige activiteit, waaronder onregelmatigheden binnen de Europese instellingen, te bestrijden. OLAF maakt deel uit van de Europese Commissie, maar voert zijn operationele en onderzoekstaken op een onafhankelijke manier uit.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Hoofd van de eenheid Woordvoerder, Communicatie, Public Relations
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Jozef-II-straat 30 B-1049 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 02/05/2012