Jaunais OLAF ģenerāldirektors apņemas efektīvi apkarot krāpšanu ES

OLAF/11/02 Briselē, 2011. gada 14. februārī

Šodien amatā stājās jaunais Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ģenerāldirektors Džovanni Keslers [Giovanni Kessler].

„Esmu pagodināts uzņemties savus pienākumus OLAF.Tā kā Eiropai nākas saskarties ar budžeta izdevumu samazinājumiem un stingru budžeta politiku, OLAF uzdevums apkarot krāpšanu un aizsargāt ES finanšu intereses ir svarīgāks nekā jebkad.Tādēļ es centīšos efektīvi vadīt OLAF, vienlaikus aizsargājot tā darbības neatkarību.Es arī plānoju cieši sadarboties ar Komisiju, Parlamentu un dalībvalstīm un aktīvi piedalīties Lisabonas līgumā noteiktajā reformu procesā,” teica Džovanni Keslers.

Keslera kungs vada ģenerāldirektorātu, ko veido četri direktorāti un aptuveni 500 darbinieki, un kura budžets ir aptuveni 50 miljoni eiro. OLAF ģenerāldirektora amatā Keslers ir pilnībā atbildīgs par neatkarīgu administratīvu izmeklēšanu. Keslers arī vadīs Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai palīdzību dalībvalstīm, organizējot ciešu un regulāru sadarbību starp to attiecīgajām iestādēm, lai koordinētu darbības, kuru mērķis ir aizsargāt ES budžetu pret krāpšanu. Visbeidzot, Keslera kungs būs atbildīgs par Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģijas pilnveidošanu.

Džovanni Keslers, kas ir 54 gadus vecs, ir bijis prokurors un Itālijas Augstais komisārs viltošanas apkarošanas jomā.Pirms darba sākšanas OLAF viņš bija Trento autonomā apgabala Likumdevējas asamblejas priekšsēdētājs un Eiropas Reģionālo likumdevēju konferences (CARLE) priekšsēdētājs. Patlaban Keslers ir pārtraucis pildīt visus iepriekšējos pienākumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Džovanni Kesleru, lūdzu skatīt:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-lv.html

OLAF

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) pamatuzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses, apkarot krāpšanu, korupciju un jebkuras citas nelikumīgas darbības, tostarp amata noteikumu pārkāpumus Eiropas iestādēs. OLAF ir daļa no Eiropas Komisijas, bet ir neatkarīgs savās operatīvajās un izmeklēšanas funkcijās.

Pavel BOŘKOVEC
Nodaļas „Preses pārstāvis, komunikācija un sabiedriskās attiecības” vadītājs
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brisele (Beļģija)
Tālrunis: +32 2 296 72 00
Fakss: +32 2 2998101
E-pasts: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 02/05/2012