Naujasis OLAF generalinis direktorius žada veiksmingai kovoti su sukčiavimu ES

OLAF/11/02 Briuselis, 2011 m. vasario 14 d.

Šiandien darbą pradėjo naujasis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) generalinis direktorius Giovanni Kessleris.
„Šiandien pradedu dirbti OLAF – man tai didelė garbė. Dabar, kai Europoje daug kur tenka mažinti biudžetą ir taikyti ribojamąsias priemones, OLAF misija kovoti su sukčiavimu ir ginti ES finansinius interesus yra kaip niekad svarbi. Todėl stengsiuosi veiksmingai vadovauti OLAF ir sieksiu, kad Tarnyba neprarastų savo veiklos nepriklausomumo. Be to, ketinu glaudžiai bendradarbiauti su Europos Komisija, Parlamentu ir valstybėmis narėmis, taip pat aktyviai dalyvauti įgyvendinant Lisabonos sutartyje numatytą reformų procesą“, – sakė Giovanni Kessleris.

Giovanni Kessleris vadovauja generaliniam direktoratui, kurį sudaro keturi direktoratai ir kuriame dirba apie 500 žmonių. Jo biudžetas – apie 50 mln. EUR. OLAF generalinis direktorius atsako už visus šios tarnybos vykdomus nepriklausomus administracinius tyrimus. Be to, kad būtų koordinuojami ES biudžeto apsaugos nuo sukčiavimo veiksmai, Giovanni Kessleris bus atsakingas už Europos kovos su sukčiavimu tarnybos užduotį padėti valstybėms narėms organizuoti glaudų ir nuolatinį jų valdžios institucijų bendradarbiavimą. Galiausiai, viena iš Giovanni Kesslerio pareigų bus dalyvauti kuriant Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją.
54 metų Giovanni Kessleris – buvęs Italijos vyriausiasis kovos su klastojimu komisaras ir prokuroras. Prieš pradėdamas dirbti OLAF jis buvo Trento autonominės provincijos teisėkūros asamblėjos pirmininkas ir Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencijos (CALRE) pirmininkas. Dabar jis pasitraukė iš visų ankstesnių postų.

Daugiau informacijos apie Giovanni Kesslerį rasite adresu:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-lt.html

OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) misija – ginti Europos Sąjungos finansinius interesus ir kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, įskaitant nusižengimus Europos institucijose. OLAF priklauso Europos Komisijai, bet veikia ir tyrimus atlieka nepriklausomai.

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 28/04/2015