OLAFin uusi pääjohtaja lupaa toimia tehokkaasti petoksia vastaan EU:n toimielimissä

OLAF/11/02 Bryssel 14.2.2011

Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin uusi pääjohtaja Giovanni Kessler aloitti työnsä tänään.
”Koen uudet tehtäväni suureksi haasteeksi. Nyt kun EU:ssa yritetään selvitä budjettileikkauksista ja säästöpaketeista, OLAFin tehtävä torjua petoksia ja suojella EU:n taloudellisia etuja on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Aion johtaa OLAFia tehokkaasti ja huolehtia, että se säilyttää toiminnallisen riippumattomuutensa. Aion myös työskennellä tiiviissä yhteistyössä komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa sekä osallistua aktiivisesti Lissabonin sopimuksessa esitettyyn uudistusprosessiin”, Kessler totesi.

Giovanni Kessler johtaa virastoa, joka koostuu neljästä osastosta ja jossa työskentelee noin 500 henkilöä. Sen budjetti on noin 50 miljoonaa euroa. OLAFin pääjohtajana hän vastaa hallinnollisesta tutkinnasta, jota virasto suorittaa täysin riippumattomasti. Kessler johtaa myös OLAFin toimintaa jäsenvaltioiden avustamiseksi. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa kansallisten viranomaisten välisen tiiviin ja säännöllisen yhteistyön organisoiminen. Näin OLAF koordinoi EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaa. Lisäksi uusi pääjohtaja osallistuu komission petostentorjuntastrategian laatimiseen.

Giovanni Kessler on 54-vuotias. Hän toiminut Italian väärennösten torjunnan päävaltuutettuna sekä yleisenä syyttäjänä. Ennen OLAFiin siirtymistään hän oli Trenton autonomisen maakunnan edustajiston puheenjohtaja ja Euroopan alueiden lainsäädäntövaltaa käyttävien edustajistojen konferenssin (CALRE) puheenjohtaja. Hän on nyt luopunut kaikista aiemmista tehtävistään.

Lisätietoja Giovanni Kessleristä on saatavissa seuraavassa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-fi.html

OLAF

OLAFin (Euroopan petostentorjuntaviraston) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja sekä torjua petoksia, korruptiota ja muuta sääntöjenvastaista toimintaa, kuten väärinkäytöksiä Euroopan unionin toimielimissä. Vaikka OLAF on osa Euroopan komissiota, se toimii ja tekee tutkimuksia riippumattomasti.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Tiedotuksesta, viestinnästä ja suhdetoiminnasta vastaavan yksikön päällikkö
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bryssel (Belgia)
P.: +32 2 296 72 00
F.: +32 2 2998101
S-posti: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 28/04/2015