OLAFi uus peadirektor lubab võtta ELis pettuse vastu võitlemiseks tõhusaid meetmeid

OLAF/11/02 Brüssel, 14. veebruar 2011

Täna alustas tööd Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) uus peadirektor Giovanni Kessler.
„OLAFi juhtimine on mulle suureks auks,” ütles Kessler. „Ajal, mil Euroopa püüab toime tulla eelarvekärbete ja kokkuhoiupakettidega, on OLAFi ülesanne võidelda pettusega ja kaitsta ELi finantshuve tähtsam kui kunagi varem. Seepärast püüan ma juhtida OLAFit tulemuslikult, säilitades ühtlasi ameti tegevuse sõltumatuse. Samuti kavatsen ma teha tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, Parlamendi ja liikmesriikidega ning osaleda aktiivselt Lissaboni lepinguga ettenähtud reformides.”

Kessleri juhitavasse peadirektoraati kuulub neli direktoraati ja ligikaudu 500 töötajat ning selle eelarve on umbes 50 miljonit eurot.OLAFi peadirektorina vastutab ta täielikult ameti sõltumatute haldusjuurdluste eest. Kessler juhib ka Euroopa Pettustevastase ameti tegevust liikmesriikide abistamisel. Tema ülesanne on korraldada tihedat ja korrapärast koostööd liikmesriikide pädevate asutuste vahel, et kooskõlastada meetmeid, millega kaitsta ELi eelarvet pettuse eest. Lisaks kuulub tema vastutusalasse osalemine komisjoni pettusevastase strateegia väljatöötamises.

54aastane Giovanni Kessler on olnud Itaalia võltsimisvastase võitluse ülemkomissar ja riigiprokurör.Enne OLAFisse tulekut oli ta Trento autonoomse provintsi seadusandliku kogu esimees ja Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverentsi (CALRE) president. Praeguseks on ta kõigist varasematest ülesannetest loobunud.

Lähemat teavet Giovanni Kessleri kohta saab tema elulookirjeldusest, vt:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-et.html

OLAF

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ülesanne on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ning võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas ametikohustuste rikkumisega Euroopa institutsioonides. OLAF kuulub Euroopa Komisjoni, kuid ta on oma tegevuses ja juurdlustes sõltumatu.

Pavel BOĊ˜KOVEC
Teabevahetuse ja suhtekorralduse üksuse juhataja pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgia
Tel: +32 2 296 72 00
Faks: +32 2 2998101
E-post: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 02/05/2012