Ο νέος γενικός διευθυντής της OLAF δεσμεύεται ότι η Υπηρεσία του θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την απάτ

Ο νέος γενικός διευθυντής της OLAF δεσμεύεται ότι η Υπηρεσία του θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την απάτη στην EE

OLAF/11/02 Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο νέος γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), κ. Giovanni Kessler, ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά του.
«Θεωρώ τιμή μου το γεγονός ότι αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντά μου στην OLAF. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές περικοπές και με μέτρα λιτότητας, το έργο της OLAF, το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση της απάτης και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE, είναι σημαντικότερο από ποτέ. Για τον λόγο αυτόν, θα προσπαθήσω να διευθύνω την OLAF αποτελεσματικά διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή της ανεξαρτησία. Πρόθεσή μου είναι επίσης να συνεργάζομαι στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα Κράτη Μέλη και να διαδραματίσω ενεργό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας», δήλωσε ο Giovanni Kessler.

Ο κ. Kessler αναλαμβάνει τα ηνία μιας Γενικής Διεύθυνσης που περιλαμβάνει τέσσερις διευθύνσεις και προσωπικό 500 περίπου ατόμων, με προϋπολογισμό περί τα 50 εκατ. ευρώ. Ως γενικός διευθυντής της OLAF, φέρει πλήρη ευθύνη για τις ανεξάρτητες διοικητικές έρευνες της Υπηρεσίας. Ο κ. Kessler θα είναι επίσης αρμόδιος για τη συνδρομή που παρέχει η OLAF στα κράτη μέλη, οργανώνοντας στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία του προϋπολογισμού της EE από την απάτη. Τέλος, ο κ. Kessler θα αναλάβει να συμβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης.

Ο 54χρονος Giovanni Kessler έχει χρηματίσει Ύπατος Αρμοστής της Ιταλίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και Γενικός Εισαγγελέας. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην OLAF, διετέλεσε Πρόεδρος της νομοθετικής Συνέλευσης της Αυτόνομης Επαρχίας του Trento, καθώς και Πρόεδρος των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE). Έχει πλέον παραιτηθεί από όλα τα προηγούμενα καθήκοντά του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον.

Giovanni Kessler μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-el.html

OLAF

Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) έγκειται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης συμπεριφοράς εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η OLAF αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο παραμένει ανεξάρτητη κατά την άσκηση των επιχειρησιακών και ερευνητικών της καθηκόντων.

Pavel BOŘKOVEC
Head of Unit Spokesman, Communication, Public Relations
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Phone: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2015