Den nye generaldirektør for OLAF lover effektiv bekæmpelse af svig med EU-midler

OLAF/11/02 Bruxelles, den 14. februar 2011

Den nye generaldirektør for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Giovanni Kessler, er tiltrådt sin stilling i dag.
"Jeg er beæret over at påbegynde mine opgaver hos OLAF i dag. På et tidspunkt, hvor Europa kæmper med budgetnedskæringer og krisepakker, er OLAF's arbejde med at bekæmpe svig og beskytte EU's finansielle interesser vigtigere end nogensinde før. Jeg vil derfor bestræbe mig på at forvalte OLAF effektivt samtidig med, at den operationelle uafhængighed sikres. Jeg har endvidere til hensigt at arbejde tæt sammen med Europa Kommissionen, -Parlamentet og medlemsstaterne og spille en aktiv rolle i den reformproces, der er skitseret i Lissabon-traktaten", sagde Giovanni Kessler.

Giovanni Kessler er leder af et generaldirektorat, der består af fire direktorater og har ca. 500 medarbejdere og et budget på omkring 50 mio. EUR. Som generaldirektør for OLAF påtager han sig det fulde ansvar for kontorets uafhængige administrative undersøgelser. Han er også ansvarlig for kontorets arbejde med at bistå medlemsstaterne med at tilrettelægge et tæt og regelmæssigt samarbejde mellem de relevante myndigheder for at koordinere deres aktiviteter med henblik på at beskytte EU's budget mod svig. Endelig skal Giovanni Kessler bidrage til udformningen af Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig.

Giovanni Kessler, der er 54 år, har været højkommissær for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og offentlig anklager. Inden han tiltrådte OLAF var han præsident for den lovgivende forsamling i den selvstyrende provins Trento og præsident for Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE). Han er nu fratrådt alle tidligere stillinger.

Yderligere oplysninger om Giovanni Kessler findes på:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-da.html

OLAF

OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)har til opgave at beskytte EU's finansielle interesser og at bekæmpe svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter. Det omfatter også bekæmpelse af finansielle forseelser begået i EU-institutionerne. OLAF er en del af Europa-Kommissionen, men er sikret fuld uafhængighed i sit undersøgelsesarbejde

Pavel BOĊ˜KOVEC
Kontorchef for Talsmanden, kommunikation og PR
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Belgien
Telefon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/04/2015