Nový generální ředitel úřadu OLAF slibuje účinný boj proti podvodům v EU

OLAF/11/02 V Bruselu dne 14. února 2011

Giovanni Kessler, nový generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), se dnes ujal funkce.
„Je mi ctí ujmout se dnes svých povinností v úřadu OLAF. Evropa nyní zápasí s rozpočtovými škrty a balíčky úsporných opatření. Práce úřadu OLAF bojovat proti podvodům a chránit finanční zájmy EU je tedy právě teď nesmírně důležitá. Budu proto usilovat o to, abych OLAF řídil účinně a zároveň zachoval jeho funkční nezávislost. Hodlám rovněž úzce spolupracovat s Evropskou komisí, Parlamentem a členskými státy a aktivně se účastnit reformního procesu nastaveného v Lisabonské smlouvě,“ řekl Giovanni Kessler.

Giovanni Kessler stojí v čele generálního ředitelství složeného ze čtyř ředitelství, čítajícího zhruba 500 zaměstnanců a operujícího s rozpočtem kolem 50 milionů EUR. Jako generální ředitel úřadu OLAF nese plnou odpovědnost za jeho nezávislá správní vyšetřování. Giovanni Kessler bude rovněž řídit úřad OLAF při plnění jeho úlohy napomáhat členským státům při organizování úzké a pravidelné spolupráce jejich příslušných orgánů za účelem koordinace jejich činnosti směřující k ochraně finančních zájmů EU před podvody. Bude také odpovědný za přispívání ke strategii Komise v oblasti boje proti podvodům.

Giovanni Kessler, 54 let, byl italským vysokým komisařem pro boj proti padělání a státním zástupcem. Před příchodem do úřadu OLAF byl předsedou zákonodárného shromáždění samosprávné provincie Trento a předsedou Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE). Všechny předchozí funkce nyní složil.

Více informací o Giovanni Kesslerovi najdete na:
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-cs.html

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Posláním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je chránit finanční zájmy Evropské unie a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem včetně pochybení v rámci evropských orgánů. OLAF je součástí Evropské komise, avšak ve svých operativních a vyšetřovacích funkcích si zachovává nezávislost.

Pavel BOŘKOVEC
Vedoucí oddělení mluvčí, komunikace, PR
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgie)
Tel. +32 22967200
Fax +32 22998101
E-mail:olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí
Poslední aktualizace: 29/10/2014