Новият генерален директор на OLAF поема ангажимент за ефективна борба с измамите в ЕС

OLAF/11/02 Брюксел, 14 февруари 2011 г.

Новият генерален директор на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) г-н Джовани Кеслер днес встъпи в длъжност.
„За мен е чест да поема своите задълженията в OLAF днес. Тъй като Европа е под натиска на бюджетни съкращения и пакети от строги мерки, мисията на OLAF за борба с измамите и защита на финансовите интереси на ЕС е по-важна от всякога. Затова ще се стремя да управлявам ефективно OLAF като същевременно запазя оперативната самостоятелност на службата. Възнамерявам също да работя в тясно сътрудничество с Комисията, Парламента и държавите-членки и да участвам активно в процеса на реформите, посочени в договора от Лисабон“ заяви Джовани Кеслер.

Г-н Кеслер ръководи Генерална дирекция, състояща се от четири дирекции и от около 500 служители, с бюджет от приблизително 50 млн. евро. Като генерален директор на OLAF той носи пълната отговорност за независимите административни разследвания на службата. Г-н Кеслер ще управлява също така дейността на Европейската служба за борба с измамите, която включва подпомагане на държавите-членки чрез организирането на постоянно тясно сътрудничество между техните компетентни органи, за да се координират дейностите, чиято цел е предпазването от измами, насочени срещу бюджета на ЕС. Не на последно място, г-н Кеслер ще отговаря и за приноса към стратегията на Комисията за борба с измамите.

Джовани Кеслер е работил като висш комисар, отговарящ за борбата срещу фалшификациите, и прокурор на Италия. Преди да започне работа в OLAF той е бил председател на Законодателното събрание на автономна провинция Тренто и председател на Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRЕ). Понастоящем той вече не заема тези длъжности.

За повече информация относно Джовани Кеслер, моля, вижте приложената биография.
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/directory/director_general/Kessler-bg.html

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, да се бори срещу измамите, корупцията и всякакъв друг вид незаконна дейност, включително професионални нарушения в рамките на европейските институции. OLAF е част от Европейската комисия, но остава независима в своите оперативни действия и разследвания.

Pavel BOŘKOVEC
Началник-отдел "Говорител, комуникация и връзки с обществеността"
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Белгия)
Телефон:+32 2 296 72 00
Факс:+32 2 299 81 01
Ел. поща:olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 28/04/2015