Przemycany czosnek przechwycony w Polsce

OLAF/11/01 Bruksela, dnia 10 stycznia 2011 r.

Na terytorium Polski przechwycono sześć kontenerów zawierających w sumie 144 ton pochodzącego z przemytu świeżego czosnku, przewożonego jako cebula. Był to rezultat bliskiej współpracy pomiędzy Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), polską policją i organami celnymi. Wpływ finansowy na budżet UE należności celnych ciążących na zajętym czosnku wynosi 180.000 Euro - takim stratom zapobieżono. Jednak całkowity finansowy wpływ należności celnych nie uiszczonych w wyniku modus operandi polegającym na zgłaszaniu do odprawy celnej cebuli zamiast czosnku, szacowany jest na ponad 1 mln euro.

 „Przechwycenie dwóch kontenerów było wynikiem starannie przygotowanych działań koordynowanych przez OLAF w bliskiej współpracy z lubelską policją oraz polskimi organami celnymi. Dalsza bliska współpraca w tej sprawie doprowadziła do przejęcia kolejnych czterech kontenerów”, powiedział Ian Walton, stojący na czele dyrekcji Dochodzenia i działalność operacyjna II. „Przeprowadzona akcja jest zasługą znakomitej współpracy polskiej policji i polskich organów celnych, wspieranych przez holenderskie organy celne. Jest również doskonałym przykładem możliwości OLAF-u w zakresie wspierania, na poziomie operacyjnym, państw członkowskich w zwalczaniu nadużyć finansowych i ochronie pieniędzy europejskich podatników”.

Przywóz świeżego czosnku z Chin do UE objęty jest stawką celną ad valorem w wysokości 9,6% oraz dodatkową szczególną opłatą celną w wysokości 1 200 euro za tonę (netto). Opłaty nie mają zastosowania do importów w ramach ogólnego rocznego kontyngentu wielkości 58 870 ton (z których 33 700 ton przypada na Chiny). Ponadto świeży czosnek może być sprowadzany bez opłat celnych oraz ograniczeń ilościowych w ramach preferencyjnych umów handlowych, o ile pochodzi z państw z korzystających z preferencyjnych warunków. Ponieważ w przypadku czosnku zdolności produkcyjne Chin są bardzo wysokie, natomiast koszty produkcji niskie, nielegalny przywóz świeżego czosnku w celu uniknięcia opłat jest dla przemytników wysoce opłacalną działalnością.

W grudniu 2010 r. OLAF rozpoczął dochodzenie dotyczące domniemanego przemytu świeżego czosnku z Chin do UE. W wyniku bliskiej współpracy OLAF-u z lubelską policją i polskimi organami celnymi w dniu 15 grudnia 2010 r. na terytorium Polski przechwycono dwa pełne kontenery czosnku (każdy o pojemności 24 ton), który w towarzyszących dokumentach celnych zadeklarowano jako świeżą cebulę. W następstwie późniejszej nasilonej wymiany informacji pomiędzy OLAF-em a polską policją i organami celnymi w dniu 5 stycznia 2011 r. władze polskie przechwyciły kolejne cztery kontenery (każdy o pojemności 24 ton).

Czosnek z Chin przewożono najpierw drogą morską do Rotterdamu. Tam towar, zgłaszany jako cebula, był przeładowywany na jednostki pośrednicząco-zaopatrzeniowe i transportowany do Polski. Po ocleniu towaru w Polsce, zgłaszanego jako świeża cebula, i zapłaceniu jedynie stawki celnej w wysokości 9,6% zamiast stawki obowiązującej w przypadku świeżego czosnku (9,6% ad valorem i dodatkowa szczególna opłata celna w wysokości 1 200 euro za tonę netto) towar rozprowadzano na polskim rynku.

Polska policja aresztowała dwóch spośród organizatorów tej nielegalnej działalności. Uważa się, że przeprowadzona wspólna inicjatywa poważnie zaburzyła działalność grupy przemytniczej. Dalsze działania dochodzeniowe są w toku.

Pavel BOŘKOVEC
Informacja i komunikacja społeczna
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bruksela (Belgia)
Telefon: +32 2 296 72 00
Faks: +32 2 2998101
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 28/04/2015