Raport de activitate al OLAF: provocarea de a face față succesului

OLAF/10/07 Bruxelles, 14 iulie 2010

În 2009, OLAF a deschis 220 de cazuri, ceea ce reprezintă o creștere față de 2008, când au fost deschise 204 cazuri. Detectarea unor puncte slabe sistemice în cazul unei noi agenții, utilizarea abuzivă a cheltuielilor deputaților de către un fost deputat european, investigarea unei posibile fraude sistemice în cadrul programului SAPARD sunt exemple de investigații care figurează în Raportul de activitate al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), prezentat astăzi.

Raportul 2009 consemnează rezultatele concrete obtinute într-o serie largă de domenii, sub conducerea regretatului director general al OLAF, Franz-Hermann Brüner. Raportul se concentrează asupra activităților operaționale independente ale OLAF și prezintă o serie de studii de caz concrete care demonstrează cu mai multe detalii natura muncii OLAF și beneficiile OLAF /10/07
acesteia. Nicholas Ilett, director general interimar, a afirmat: „Sub conducerea dlui Brüner, OLAF s-a transformat într-o administrație multidisciplinară, cu competențe complexe în materie de combatere a fraudei, în domeniul investigării, cooperării și coordonării, al analizei, prevenirii și descurajării. Provocarea pentru viitor este de a face față succesului, adică de a menține eficacitatea oficiului într-un moment în care amenințările de producere a fraudelor sunt mai mari decât resursele disponibile pentru a le combate și de a asigura continuitatea operațională a serviciului independent în contextul unei reforme necesare.”

Studii de caz

Punct special de interes în Raportul 2009: detectarea unor puncte slabe sistemice în cazul unei noi agenții
S-a detectat o serie de nereguli grave în cursul unui audit efectuat la o agenție europeană nou creată. Având în vedere gravitatea și caracterul sistematic al neregulilor – încălcarea reglementărilor financiare, neglijență, nerespectarea cerințelor de bază ale bunei gestiuni financiare – OLAF a fost imediat informat și a inițiat o investigație.

În graba de a crea agenția, nu au fost puse în aplicare elemente-cheie ale gestionării și controlului financiar. Situația s-a îmbunătățit rapid, mulțumită eforturilor reunite ale Curții Europene de Conturi, Serviciului de Audit Intern al Comisiei Europeane și ale OLAF. Funcționarii responsabili și-au dat demisia din funcțiile ocupate și s-au adus schimbări fundamentale la procedurile interne ale agenției.

Investigații interne privind instituțiile europene: utilizarea abuzivă a cheltuielilor deputaților de către un fost deputat european
Un deputat european a fraudat bugetul UE solicitând rambursarea unor false cheltuieli în valoare de peste 40 000 de EUR pe an. În urma mediatizării acuzației, deputatul european a rambursat cheltuielile fals declarate. Cu toate acestea, investigația OLAF a avut drept concluzie faptul că existau suficiente dovezi care să demonstreze că deputatul european era conștient de ilegalitatea acțiunilor sale, iar cazul a fost înaintat autorităților naționale competente.

La proces, fostul deputat european a pledat vinovat pentru acuzațiile de falsă contabilitate și a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Cheltuieli agricole: OLAF coordonează investigarea unei posibile fraude sistemice în cadrul programului SAPARD
Programul SAPARD (Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală) a fost creat pentru a pregăti țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare, în vederea participării lor la Politica agricolă comună (PAC) și la piața unică.

OLAF investighează în prezent acuzațiile de fraudă la scară largă în cazurile de finanțare a unităților de procesare a cărnii din Bulgaria. În cadrul unei investigații separate în curs de desfășurare, OLAF a solicitat autorităților vamale din mai multe state membre să verifice autenticitatea facturilor pentru materialele achiziționate.

Autoritățile vamale germane au informat OLAF că dețin dovezi ale supraevaluării sistematice a prețului materialelor, finanțate de SAPARD, pentru unitățile din Bulgaria. OLAF cooperează strâns cu autoritățile din cinci state membre și a efectuat controale la fața locului în alte șapte state membre pentru a stabili amploarea integrală a acestei fraude.

Provocări viitoare

De-a lungul unui deceniu în care s-a dezvoltat, OLAF și-a extins activitățile într-o serie largă de domenii: investigații interne în cadrul instituțiilor europene, coordonarea operațiunilor vamale, eliminarea traficului ilegal cu țigări, eforturi semnificative în noile state membre înainte și după extindere, combaterea activă a fraudei prin intermediul unor proiecte de asistență și dezvoltare, precum și la fața locului, întreprinse în Africa și în alte regiuni, investiții masive în echipament informatic specializat care să sprijine investigațiile, analiza, precum și comunicarea și coordonarea securizată la nivel internațional, pentru a enumera doar câteva exemple.

O reformă a OLAF se află deja pe agenda politică, iar aceasta este necesară pentru a lua în considerare lecțiile învățate în trecut, pe de o parte, și pentru a valorifica oportunitățile create pentru viitor de Tratatul de la Lisabona, pe de altă parte.

Context

OLAF publică anual un raport privind activitățile operaționale independente pe care le-a desfășurat în cursul anului precedent. De asemenea, Comisia Europeană publică un „Raport privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - lupta împotriva fraudei”, care furnizează, printre altele, o prezentare statistică a tuturor neregulilor comunicate Comisiei de statele membre.

Ambele rapoarte, publicate astăzi, sunt disponibile și la adresa:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en)

Pavel BOŘKOVEC
Șeful unității Purtător de cuvânt, comunicare și relații publice
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Bruxelles (Belgique)
Telefon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 2998101
E-mail:olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor
Ultima actualizare: 02/05/2012