Az OLAF tevékenységi jelentése: szembenézés a sikerből fakadó kihívásokkal

OLAF/10/07 Brüsszel, 2010. július 14.

Az OLAF 2009-ben 220 ügyben indított vizsgálatot, ez növekedés a 2008. évi 204 esethez képest. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ma bemutatásra kerülő tevékenységi jelentésében több példa illusztrálja az elvégzett vizsgálatokat: egy új ügynökségnél rendszerhiányosságot tártak fel, egy korábbi európai parlamenti képviselő parlamenti költségekkel való visszaélésére derült fény, a SAPARD-program keretén belül pedig lehetséges rendszerszerű csalást vizsgálnak.

A 2009. évi jelentés rögzíti azokat a kézzelfogható eredményeket, amelyeket az OLAF néhai főigazgatója, Franz-Hermann Brüner vezetése alatt számos területen elértek. A jelentés az OLAF független operatív munkájára összpontosít, és számos, az OLAF munkájának jellegét és előnyeit részletesen bemutató, konkrét esettanulmányt tartalmaz. Nicholas Ilett ügyvezető főigazgató elmondta: „Franz-Hermann Brüner vezetése alatt az OLAF több szakterületet átfogó apparátussá vált, amely a csalás elleni vizsgálat, együttműködés és koordináció, elemzés, megelőzés és elrettentés terén mindenre kiterjedő hatáskörökkel rendelkezik. A jövőt illető kihívások a sikerből fakadnak: a Hivatal eredményességének fenntartását olyan időszakban kell biztosítani, amikor a veszély növekedési üteme meghaladja az ellene való küzdelemhez rendelkezésre álló forrásokét, továbbá a szükséges reformok végrehajtásával párhuzamosan biztosítani kell a független szolgálat működési folyamatosságát.”

Esettanulmányok

A 2009. évi jelentés központi témája: új ügynökségnél feltárt rendszerhiányosság
Egy újonnan létrehozott európai ügynökségnél tartott ellenőrzés során számos súlyos szabálytalanságot tártak fel. A pénzügyi szabályzatok megsértését, hanyagságot, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapvető követelményeinek be nem tartását is magukban foglaló szabálytalanságok súlyos és rendszeres jellege miatt az OLAF – amelyet haladéktalanul tájékoztattak – vizsgálatot indított.

Az ügynökség sietve végzett létrehozása során nem kerültek kialakításra a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés kulcsfontosságú elemei. A Számvevőszék, az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata és az OLAF együttes erőfeszítéseinek köszönhetően a helyzet azonban hamarosan kedvező irányba változott. A felelős tisztviselők lemondtak posztjukról, az ügynökség belső eljárásait pedig alapvetően módosították.

Belső vizsgálatok: korábbi európai parlamenti képviselő parlamenti költségekkel való visszaélése
Az Európai Parlament egy tagja megkárosította az uniós költségvetést oly módon, hogy jogtalanul igényelt vissza évente több mint 40 000 EUR összegű költséget. Az európai parlamenti képviselő az ügy sajtóvisszhangját követően visszafizette a jogosulatlanul visszaigényelt összegeket. Az OLAF vizsgálata azonban elegendő bizonyítékot talált van annak igazolására, miszerint az európai parlamenti képviselő tisztában volt magatartása jogellenességével, ezért az OLAF az ügyet az illetékes nemzeti hatóságokhoz továbbította.

A tárgyaláson az Európai Parlament immár egykori tagja bűnösnek vallotta magát hamis könyvelés vádjában és két év börtönbüntetésre ítélték.

Mezőgazdasági kiadások: az OLAF vizsgálatot koordinál a SAPARD-program keretén belüli lehetséges rendszerszerű csalás ügyében
A SAPARD-programot (Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program) azért hozták létre, hogy a csatlakozás előtti időszakban támogassák a tagjelölt közép- és kelet-európai országokat a közös agrárpolitikában (KAP) és az egységes piacon való részvételükre történő felkészülésben.

Az OLAF jelenleg a bulgáriai húsfeldolgozó üzemek finanszírozása során felmerült széleskörű csalásra vonatkozó állításokat vizsgálja. Egy ettől elkülönülten folyó vizsgálattal összefüggésben az OLAF felkérte néhány tagállam vámhatóságát, hogy ellenőrizzék a beszerzett anyagokra vonatkozó számlák eredetiségét.

A német vámhatóság arról tájékoztatta az OLAF-ot, hogy bizonyítékokkal rendelkezik a SAPARD által finanszírozott, a bulgáriai üzemeknek értékesített anyagok rendszeres felülárazásáról. Az OLAF e csalás teljes méretének és kiterjedésének meghatározása érdekében jelenleg szorosan együttműködik öt tagállam hatóságaival, valamint helyszíni ellenőrzéseket végzett hét másik tagállamban.

Az OLAF előtt álló kihívások

Több mint egy évtizedes működése alatt az OLAF számos területre kiterjesztette tevékenységét: az uniós intézményeken belüli belső vizsgálat; a vámszervek műveleti tevékenységének koordinációja; a dohányáruk illegális kereskedelmének visszaszorítása; az új tagállamokban a csatlakozást megelőzően és azt követően tett jelentős erőfeszítések;  csalás elleni aktív küzdelem segélyezési- és fejlesztési projekteken keresztül, valamint a helyszínen Afrikában és másutt; továbbá specializált informatikai felszerelésbe történő nagymértékű beruházás vizsgálati támogatás,  elemzés, biztonságos nemzetközi kommunikáció és koordináció céljából, hogy csak néhány példát említsünk.

A politikai napirenden szerepel az OLAF szükséges reformja, részben a korábban levont tanulságok figyelembe vétele, részben a Lisszaboni Szerződés által teremtett új lehetőségek kiaknázása érdekében.

Háttér információ

Az OLAF évente jelentést ad ki az előző év során végzett független műveleti tevékenységeiről. Az Európai Bizottság is kibocsátja „A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem” című jelentését, amely többek között statisztikai áttekintést nyújt a tagállamok által a Bizottságnak bejelentett valamennyi szabálytalanságról.

A ma nyilvánosságra hozott két jelentés a következő internetes oldalon érhető el:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html English (en) .

Pavel BOŘKOVEC
osztályvezető, szóvivő, kommunikáció és public relations
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Rue Joseph II, 30 B-1049 Brussels (Belgium)
Telefon: +32 2 296 72 00
Fax: +32 2 299 81 01
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár
Utolsó frissítés: 02/05/2012