Kinesiska vitlökssmugglare stoppade

OLAF/10/06 Bryssel den 7 juli 2010

En lastbil med 28 ton smugglad färsk vitlök har stoppats i Sverige. Detta har varit möjligt tack vare ett nära samarbete mellan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och de norska respektive svenska tullmyndigheterna. Sedan 2009 har en internationell smugglarliga lyckats smuggla in ungefär 1 200 ton kinesisk vitlök till EU via Norge. Tullavgifterna för dessa varupartier uppskattas till 1,5 miljoner euro.

Ian Walton, direktör för Olaf-avdelningen Utredningar och verksamhet II, har gjort följande uttalande: ”Lastbilen har kunnat stoppas tack vare en noggrant förberedd insats som samordnats av Olaf. Den bygger på ett gott samarbete med de norska och svenska tullmyndigheterna. Den är ett utmärkt exempel på hur Olaf kan ge medlemsstater och grannländer operativ hjälp när det gäller att bekämpa bedrägerier och att skydda de europeiska skattebetalarnas pengar."

Kinesisk import av färsk vitlök till EU är belagd med en värdetull på 9,6 % och en specifik tull på 1 200 euro per ton (nettovikt). Denna specifika tull är inte tillämplig på import som sker inom ramen för en årlig kvot på 58 870 ton för hela världen (33 700 ton för Kina). Dessutom är det möjligt att importera färsk vitlök tullfritt och utan kvantitativa begränsningar inom ramen för en förmånsordning, under förutsättning att varorna har sitt ursprung i ett land som EU har beviljat förmånsbehandling. Eftersom Kina har stor produktionskapacitet och låga produktionskostnader när det gäller vitlök är det lönsamt för smugglare att bedriva illegal import av vitlök för vilken det inte erläggs erforderlig tull. 

I maj 2010 inledde Olaf en undersökning rörande påstådd smuggling av kinesisk färsk vitlök till EU via Norge. Tack vare ett nära samarbete mellan Olaf och de norska respektive svenska tullmyndigheterna lyckades man stoppa en hel lastbilslast (28 ton) med vitlök i Sverige den 18 juni 2010. Då föraren försökte passera gränsen mellan Norge och Sverige utan att ha deklarerat varusändningen greps han och lastbilen beslagtogs.

Vitlöken hade först importerats från Kina till Norge sjövägen. Vitlök får importeras tullfritt till Norge och endast moms behöver betalas. Efter tullklareringen i Oslo smugglades vitlöken med lastbil till EU (i stället för att saluföras i Norge).

Pavel BOĊ˜KOVEC
Enhetschef för enheten Talesperson, kommunikation och PR
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)
Tfn: +32 22967200
Fax: +32 22998101
E-postadress: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 28/04/2015