Nieuw systeem voor anonieme melding van fraude en corruptie

OLAF/10/03 Brussel, 1 maart 2010

Het nieuwe Fraude Notificatie Systeem (FNS) maakt het vanaf nu mogelijk gevallen van fraude en corruptie te melden via internet. Alerte burgers en EU-ambtenaren kunnen via een elektronisch systeem nog eenvoudiger en veiliger dan voorheen verdachte gevallen melden aan OLAF, het Europees bureau voor fraudebestrijding. Natuurlijk kan ook anoniem worden gemeld! De nieuwe website gaat vandaag online.

"Steeds opnieuw krijgen wij van burgers of ondernemers de vraag hoe zij een verdacht geval van fraude met EU-middelen kunnen melden”, aldus Nicholas Ilett, de waarnemend  directeur–generaal van OLAF. "Soms krijgen we ook reacties van EU-ambtenaren die ondanks alle wettelijke garanties een verdenking van corruptie niet direct bij ons durven te melden”, voegde Ilet daaraan toe. "Ons nieuw elektronisch meldingssysteem moet voor iedereen een hulp zijn. Het is  eenvoudig gestructureerd en gebruiksvriendelijk opgezet. Het biedt daarnaast ook de mogelijkheid om anoniem informatie aan OLAF door te geven en  anoniem met onze  rechercheurs in dialoog te treden”, aldus Ilet.

OLAF's taak  bestaat uit het beschermen van de financiële belangen van de Europese Unie en het bestrijden van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden, inclusief beroepsfouten binnen de instellingen van de EU. OLAF heeft van meet af aan voor de vervulling van haar taak een beroep gedaan op de steun van burgers, ondernemingen en EU-ambtenaren. Sinds jaren kan in heel Europa nuttige informatie via gratis telefoonnummers en per e-mail worden gemeld. Deze dienstverlening wordt nu door OLAF uitgebreid met een nieuw meldingssysteem op internet dat speciaal voor de bijzondere taken van OLAF is opgezet: het Fraude Notificatie Systeem (FNS). Tipgevers kunnen gebruik maken van een gestructureerd formulier welke tevens hulp biedt bij het melden van fraude en onregelmatigheden.

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft OLAF ook in het verleden al anonieme klachten onderzocht. Deze worden altijd zorgvuldig gecontroleerd alvorens een onderzoek wordt opgestart. In de praktijk duikt daarbij regelmatig het probleem op dat bij anonieme meldingen de OLAF-rechercheurs  niet om een nadere  toelichting kunnen vragen. Dit probleem wordt nu verholpen met het nieuwe Fraude Notificatie Systeem (FNS). Moderne technische middelen garanderen de tipgever dat hij volledig anoniem blijft en dat hij, in daartoe aanleiding gevende gevallen, anoniem een dialoog aan kan gaan met een OLAF-rechercheur. Niemand binnen of buiten OLAF kan de identiteit van de tipgever  achterhalen. Het systeem is te vergelijken met een anonieme brievenbus waarin beide partijen iets kunnen posten.

Voor de OLAF-rechercheurs biedt dit nieuwe systeem het voordeel dat de geloofwaardigheid van anonieme meldingen beter kan worden ingeschat. Zo wordt onnodige inzet van recherche tijd voorkomen

Het Fraude Notificatie Systeem (FNS) maakt het daarnaast mogelijk dat potentiële tipgevers, die tot dusver geaarzeld hebben met OLAF contact op te nemen, een dialoog met ervaren rechercheurs kunnen aangaan.

EU-ambtenaren die gefundeerde verdenkingen melden, zijn weliswaar krachtens de geldende statutaire regelgeving tegen represailles beschermd, maar het is niet uitgesloten dat individuele ambtenaren, die twijfels hebben over bepaalde vermoedens van fraude of corruptie, ervoor terugschrikken met OLAF contact op te nemen. Met het nieuwe systeem wordt dat dus ook gemakkelijker gemaakt.

Tijdens een testperiode  zal het Fraude Notificatie Systeem in het Engels, Frans, Duits en Nederlands beschikbaar zijn. Meldingen kunnen echter al wel in alle EU-talen worden ingediend. Alle informatie die bij OLAF terechtkomt, wordt zorgvuldig geëvalueerd en professioneel gecontroleerd alvorens tot een onderzoek wordt overgegaan.

Reeds tijdens een eerste testfase kwamen via het systeem vijf meldingen binnen die tot verdere onderzoeksstappen hebben geleid.

Het Fraude Notificatie Systeem (FNS)  is vanaf nu  toegankelijk via de website van OLAF:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_nl.htmlAlle beschikbare vertalingen.

Agnes Horvath
Plaatsvervangend eenheidshoofd "Woordvoerder, communicatie en pr”
Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel:  +32 (0)2 298 44 80
Fax: +32 (0)2 299 81 01
E-mail: olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 28/01/2016