ОЛАФ засилва усилията си в областта на комуникацията в борбата с измамите в България

OLAF/09/02 Брюксел, 3 март 2009 г.

Неотдавна Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) засили дейността си в областта на комуникацията в България посредством участие в семинар на журналисти в София и филм на тема борба с измамите с европейски фондове по националната телевизия. Двата проекта бяха осъществени с подкрепата на експерти на ОЛАФ.

"Очевидно България може да излезе от светлините на международните прожектори единствено ако е налице пълна съпричастност и подкрепа от населението като цяло в борбата с измамите с европейски фондове", заяви генералният директор на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер. "Затова бих желал да поздравя българския "Клуб — журналисти срещу корупцията", главния прокурор на страната и Българската национална телевизия за техните инициативи, които ОЛАФ с радост подкрепи."

В съответствие със своята цел, а именно да предотвратява измами, като информира обществеността, ОЛАФ засили още повече комуникационните си дейности, насочени към българската публика. Експертите и следователите на ОЛАФ участваха в телевизионния филм със заглавие "ОЛАФ - Пазителят на европейските фондове", дело на отличената българска журналистка Ренета Николова — Европейски журналист на годината за 2007 г. Филмът бе излъчен тази седмица по българската национална телевизия.

Освен това на семинар-обучение за журналисти на тема "Измамите с европейски фондове", който се проведе в София миналата седмица и който бе организиран от "Клуб — журналисти срещу корупцията", трима представители на ОЛАФ, говорителят на Бюрото за тежки измами в Обединеното кралство (Serious Fraud Office) и един от членовете на италианската пресасоциация, обсъдиха с български журналисти възпрепятстването на измамите и корупцията в България посредством информирането на обществеността. Дискусията бе част от работата на Комуникационната мрежа на OLAF за борба с измамите (OAFCN) в сътрудничество с асоциации на журналисти. Тя се проведе в рамките на споразумение с Международната федерация на журналистите (МФЖ).

По време на семинара представителите на ОЛАФ подчертаха, че в нито една държава-членка главната отговорност за борбата с измамите и корупцията не се носи от следователите на ОЛАФ, а от националните органи. Представителите на ОЛАФ поясниха, че надценяването на правомощията на ОЛАФ за разследване на престъпления в България би представлявало грешка и не би спомогнало за борбата с измамите и корупцията. Те подчертаха, че българските граждани трябва да осъзнаят, че борбата с измамите и корупцията в тяхната страна е морално задължение на всички граждани в съответствие с тяхната степен на отговорност. Това означава, че прокурорите трябва да повдигат обвинения, съдиите трябва да отсъждат по честен и правилен начин, а гражданите — да информират органите в случаите, в които имат информация за такива престъпления, и да отговарят с "НЕ", когато се сблъскат с измами и корупция.

Връзки:
Програма на семинара English (en)
Прессъобщение на "Клуб — журналисти срещу корупцията"

Alessandro Butticé
Говорител на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

Тел.: +32 (0)2 296.5425
Факс: +32 (0)2 299.8101
E-mail

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 02/05/2012