ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ WEB 2.0

OLAF/08/11 Βρυξέλλες/Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2008

Επικοινωνία για την καταπολέμηση της απάτης και το Web 2.0: νέες τεχνολογίες, νέα εργαλεία, νέα ακροατήρια» ήταν ο τίτλος σεμιναρίου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το δίκτυο υπεύθυνων επικοινωνίας στις αντίστοιχες επιχειρησιακές υπηρεσίες της OLAF στα κράτη μέλη (OAFCN). Το διήμερο σεμινάριο που έληξε σήμερα στη Λευκωσία επικεντρώθηκε στον τρόπο κινητοποίησης της νέας γενεάς του Διαδικτύου στη διασυνοριακή καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς που πλήττει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο αυτό ήταν το όγδοο μιας σειράς συνεδρίων που διοργάνωσε το Δίκτυο Υπεύθυνων Επικοινωνίας για την καταπολέμηση της απάτης της OLAF (OAFCN), τα οποία είχαν ως κοινό θέμα την: «πρόληψη της απάτης μέσω της πληροφόρησης του κοινού». Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, ούτως ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργάνων, των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ.

Τα μέλη του OAFCN μελέτησαν σε ποιο βαθμό τα ιστολόγια, η εικονική κοινωνική διαδικτύωση, οι ιστοθέσεις βάσει λογισμικού wiki, τα ηλεκτρονικά περιοδικά (e-zines) και διάφορα άλλα νέα επικοινωνιακά εργαλεία και δίαυλοι μπορούν να προσεγγίσουν νέα ακροατήρια για την OLAF και τους επιχειρησιακούς εταίρους της, τόσο στην ΕΕ όσον και πέραν αυτής. Οι εμπειρογνώμονες προέβησαν σε απολογισμό των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα αυτό και έγινε ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εθνικών και διεθνών υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονταν, ιδίως, εκπρόσωποι του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), της Ανεξάρτητης Επιτροπής του Χονγκ Κονγκ για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ICAC) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ).

Ιστορικό

Το Δίκτυο Υπεύθυνων Επικοινωνίας της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης (OAFCN English (en) ) περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο της OLAF, τους εκπροσώπους Τύπου που είναι υπεύθυνοι για τις δημόσιες σχέσεις και τους υπεύθυνους πληροφόρησης των υπηρεσιών ερευνών των κρατών μελών με τις οποίες συνεργάζεται η OLAF. Το δίκτυο αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση της κοινής γνώμης ως προς τους κινδύνους απάτης που απειλούν τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εθνικές και ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή που υπαγορεύει ότι - «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» - κύριος στόχος του OAFCN είναι η πρόληψη της απάτης μέσω της «ελεύθερης ροής πληροφοριών».

Alessandro Butticé
Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Τηλ.: +32 (0)2 296.5425
Φαξ : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2015