ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ОЛАФ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

OLAF /08/08
Брюксел, 21 август 2008 г.

Днес и утре делегация на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), начело с генералния директор Франц-Херман Брюнер, ще посети България в рамките на техническа мисия. Делегацията на ОЛАФ ще се срещне с високопоставени представители на българското правителство и на съдебната власт.

Преди посещението си в София, генералният директор на ОЛАФ, Франц-Херман Брюнер, заяви: „С българските власти ще обсъдим мерките, които следва да бъдат взети с цел увеличаването на ефективността на борбата с измамите и корупцията, накърняващи финансовите интереси на ЕС в България.“ Той също така обясни: „Посланието ни към българските власти е ясно: направени бяха някои промени. Това, което очакваме сега са резултати.“ Г-н Брюнер добави: „Необходимо е да видим ясни и конкретни резултати в областта на борбата с измамите и корупцията в България — както в областта на съдебните процедури, така и по отношение на възстановяването на средства.“ Той заключи: „Ще подчертаем особено необходимостта от тясно и основаващо се на взаимно доверие сътрудничество между българските власти и ОЛАФ.“

Посещението се провежда в рамките на стандартната оперативна дейност на ОЛАФ в областта на борбата срещу измамите и корупцията, които накърняват финансовите интереси на ЕС. Тези дейности включват мисии на ОЛАФ в държавите-членки в рамките на конкретни разследвания, както и срещи на представители на ОЛАФ с органите на държавите-членки.

Делегацията на ОЛАФ е на посещение в София по покана на вицепремиера, отговорен за управлението на европейските фондове, и ще се срещне с високопоставени представители на българското правителство и на съдебната власт.

История

На 23 юли 2008 г. Европейската комисия прие докладиотносно управлението на средства от ЕС в България както и относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка,. Според тези доклади България среща сериозни трудности при изпълнението на няколко програми финансирани от ЕС и тепърва трябва да демонстрира наличието на структури за стабилно финансово управление, които функционират ефективно. Административният капацитет все още е слаб и има сериозни твърдения за нередности, както и подозрения за измами и конфликти на интереси при възлагането на договори. Разследвания на ОЛАФ във връзка с управлението на средствата от ЕС от страна на българските власти доведоха до временно спиране на средства по предприсъединителните фондове и замразяване на плащания по различни други финансови инструменти. В докладите също така се заключва, че въпреки усилията за създаване на необходимите институции и за установяване на нужните процедури и процеси, твърде малко са резултатите, които свидетелствуват, че системата действително работи правилно.

--------------- 

Jörg Wojahn
Заместник-говорител на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Тел.: +32 (0)2 296.5425
Факс: +32 (0)2 299.8101

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите

Related videos

OLAF: detect, investigate, protect
OLAF: detect, investigate, protect
Operation Velvet Glove
Operation Velvet Glove

Последна актуализация: 28/04/2015