OLAF OFFENTLIGGÖR SIN VERKSAMHETSRAPPORT

OLAF/08/07 Bryssel den 22 juli 2008

Några exempel på vad OLAF sysslat med under 2007 är t.ex. utredningar av en ranglig bro som finansierats av EU men byggts med undermåligt material, plagiat av resultat i ett av EU:s forskningsprojekt, tomatimportörer som smitit ifrån tullar eller en pensionerad EU-tjänsteman som försökt dryga ut pensionen genom fusk. Idag lägger OLAF fram sin nya årliga verksamhetsrapport om sitt arbete i och utanför EU. Rapporten innehåller 15 fallstudier och en mängd statistik. Vid slutet av 2007 höll OLAF på att utreda sammanlagt 408 ärenden.

”Siffrorna och fallstudierna i rapporten visar med all önskvärd tydlighet att OLAF och EU-institutionerna tar felaktigheter, bedrägerier och korruption på allvar” sade OLAF:s generaldirektör Franz-Hermann Brüner när OLAF:s senaste verksamhetsrapportAlla tillgängliga språkversioner. lades fram i Bryssel. "Det visar också att OLAF:s operativa insatser tillsammans med medlemsstaterna, länder utanför EU och internationella organisationer måste fortsätta”. Han tillade: "Ett nära samarbete med rättstillämparna i medlemsstaterna och andra länder är mycket viktigt för att vi ska lyckas i arbetet med att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier, korruption, smuggling och andra brott”.

Både EU-institutionerna och andra litar på att OLAF hanterar nya uppgifter om misstänkta felaktigheter, bedrägerier eller korruption på ett effektivt sätt. OLAF får hela tiden in allt fler uppgifter och dessa meddelanden har ökat från 529 år 2002 till rekordartade 886 år 2007. Vid årsskiftet höll OLAF på att utreda sammanlagt 408 ärenden. OLAF:s arbete har stor betydelse för att skydda skattebetalarnas medel. Det går inte att mäta den förebyggande effekten av byråns verksamhet, men under 2007 kunde över 200 miljoner euro återkrävas tack vare OLAF:s utredningar. Det kan jämföras med OLAF:s administrationskostnader, som ligger på 50 miljoner euro.

Under 2007 fortsatte OLAF sin strategi att inrikta sig på större, komplicerade bedrägeriärenden i EU och andra länder på de ämnesområden där EU-finansieringen är som mest utsatt. När två nya medlemsstater anslöt sig till EU den 1 januari 2007 intensifierades OLAF:s pågående verksamhet i dessa länder ytterligare. OLAF högprioriterar ett ännu närmare samarbete med de rumänska och bulgariska myndigheterna i kampen mot bedrägerier som drabbar EU:s ekonomiska intressen.

Interna utredningar

Vid slutet av 2007 höll OLAF på att utreda sammanlagt 70 fall av fördragsbrottsförfarande vid EU:s institutioner, byråer eller organ, vilka tillsammans utgjorde cirka 17 % av alla pågående utredningar.
OLAF upprättar varje år en rapport om dess oberoende operativa insatser under det gångna året. Den bör inte blandas samman med Europeiska kommissionens årsrapport om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning, som offentliggörs samtidigt.

Båda rapporterna kan laddas ner från OLAF:s webbsida English (en)

Alessandro Butticé
Talesman för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Tfn : +32 (0)2 296.54.25
Fax : +32 (0)2 299.81.01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium
Senaste uppdatering: 28/01/2016