OLAF JE OBJAVIL POROČILO O DEJAVNOSTIH

OLAF/08/07 Bruselj, 22 julija 2008

Razpadajoči most, zgrajen s sredstvi EU, vendar iz neustreznih materialov, evropski raziskovalni projekt, ki ga je zaznamovalo plagiatorstvo, uvozniki paradižnika, ki so se izognili carinam, upokojeni uradnik, ki je nezakonito poskušal zvišati svojo pokojnino − to so le štiri izmed številnih različnih primerov, ki jih je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) obravnaval leta 2007. OLAF je danes v Bruslju predstavil novo letno poročilo o dejavnostih, v katerem so na podlagi 15 študij primerov in številnih statističnih razpredelnic prikazane njegove dejavnosti v Evropski uniji in zunaj nje. Ob koncu leta 2007 je OLAF preiskoval skupaj 408 zadev.

„Številke in študije primerov iz poročila jasno kažejo, da OLAF in na splošno evropske institucije zelo resno obravnavajo nepravilnosti, goljufije in korupcijo,” je ob predstavitvi novega poročila o dejavnostih urada OLAFVsi razpoložljivi prevodi. v Bruslju dejal generalni direktor urada Franz-Hermann Brüner. „Prav tako ti podatki kažejo, da se mora nadaljevati skupno ukrepanje urada OLAF in njegovih operativnih partnerjev v državah članicah, tretjih državah ter mednarodnih organizacijah," je še pojasnil in dodal: „Za uspešno delovanje urada OLAF je zelo pomembno, da se pri varovanju finančnih interesov Evropske unije pred goljufijami, korupcijo, tihotapljenjem in drugimi kaznivimi dejanji lahko še naprej opiramo na tesno sodelovanje organov kazenskega pregona v državah članicah in drugod."

Tako znotraj institucij EU kot drugod je OLAF znan po tem, da učinkovito ukrepa na podlagi novih informacij o morebitnih nepravilnostih, goljufijah ali korupciji. Količina informacij, ki jih je prejel urad, se je nenehno povečevala in je tako s 529 novih obvestil v letu 2002 narasla na 886 v letu 2007. Ob koncu leta je OLAF preiskoval skupaj 408 zadev. Njegovi ukrepi so znova prinesli precejšnjo finančno korist za davkoplačevalce EU. Čeprav preventivnega učinka dejavnosti urada ni mogoče izmeriti v številkah, je bila za leto 2007 zabeležena izterjava več kot 200 milijonov EUR na podlagi zaključenih zadev, ki jih je obravnaval OLAF. Hkrati pa so stroški delovanja urada znašali okoli 50 milijonov EUR.
V letu 2007 je OLAF nadaljeval svojo strategijo, usmerjeno v večje in zapletenejše primere goljufij na občutljivih področjih proračuna EU v Evropi in zunaj nje. S pristopom dveh novih držav članic k Evropski uniji 1. januarja 2007 so se že obstoječe dejavnosti urada OLAF v teh dveh državah še okrepile. Krepitev sodelovanja z romunskimi in bolgarskimi organi v boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU, je še naprej prednostna naloga urada.

Notranje preiskave
Kar zadeva nepravilnost znotraj samih evropskih institucij in drugih organov, kot so agencije EU, je OLAF ob koncu leta 2007 preiskoval skupaj 70 notranjih zadev, kar je 17 odstotkov vseh zadev, ki so bile tedaj obravnavane.
Evropski urad za boj proti goljufijam objavlja letna poročila o svojih neodvisnih operativnih dejavnostih med predhodnim letom. To poročilo je treba razlikovati od poročila o zaščiti finančnih interesov Skupnosti in boju proti goljufijam, ki ga istočasno objavi Evropska komisija.

Obe poročili sta na voljo na spletni strani urada OLAF English (en)

Alessandro Butticé
Tiskovni predstavnik Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

Telefon : +32 (0)2 296.5425
Telefaks : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 28/04/2015