OLAF PUBLICEERT ZIJN ACTIVITEITENVERSLAG

OLAF/08/07 Brussel, 22 juli 2008

Een bouwvallige brug die is aangelegd met EU-geld maar met ondeugdelijke materialen, plagiaat in een EU-onderzoeksproject, tomatenimporteurs die douanerechten ontduiken, een gepensioneerde ambtenaar die op onwettige wijze probeert zijn pensioen te verhogen: uit deze vier voorbeelden blijkt wel hoe verschillend de zaken zijn waarover het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) zich in 2007 heeft gebogen. Vandaag heeft OLAF in Brussel zijn jaarlijks activiteitenverslag gepresenteerd. Hierin wordt aan de hand van 15 casestudies en tal van statistische tabellen een beeld geschetst van zijn werk binnen en buiten de EU. Eind 2007 had OLAF in totaal 408 zaken in onderzoek.

"Uit de cijfers en casestudies in het verslag blijkt dat OLAF en de Europese instellingen in het algemeen onregelmatigheden, fraude en corruptie zeer hoog opnemen," verklaarde de directeur-generaal van OLAF, Franz-Hermann Brüner, bij de presentatie van het nieuwe OLAF-activiteitenverslagAlle beschikbare vertalingen. in Brussel. "Ook wijzen deze gegevens erop dat gezamenlijke actie van OLAF en zijn operationele partners in de lidstaten, derde landen en internationale organisaties moet worden voortgezet," aldus de heer Brüner. "Het is heel belangrijk voor het succes van OLAF dat we bij het beschermen van de financiële belangen van de Europese Unie tegen fraude, corruptie, smokkel en andere misdrijven nauw kunnen blijven samenwerken met de rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten en daarbuiten."

Zowel binnen als buiten de EU-instellingen geniet OLAF vertrouwen als instantie die efficiënt omgaat met nieuwe informatie over mogelijke onregelmatigheden, fraude of corruptie. De hoeveelheid gegevens die OLAF ontvangt, stijgt voortdurend: ging het in 2002 om 529 nieuwe gevallen, in 2007 werd een record bereikt van 886 gevallen. Eind 2007 had OLAF in totaal 408 zaken in onderzoek. De OLAF-acties hebben de Europese belastingbetaler weer een aanzienlijk financieel voordeel opgeleverd. De preventieve werking van het optreden van OLAF kan niet in cijfers worden weergegeven. In 2007 werd evenwel naar aanleiding van door OLAF afgesloten zaken een ingevorderd bedrag van meer dan 200 miljoen euro geregistreerd. De operationele kosten van het Bureau bedroegen circa 50 miljoen euro.

In 2007 hield OLAF vast aan zijn strategie om zich te concentreren op grotere, complexe fraudezaken op gevoelige terreinen van de EU-begroting binnen en buiten Europa. In verband met de toetreding tot de EU van twee nieuwe lidstaten op 1 januari 2007 zijn de bestaande activiteiten van OLAF in beide landen versterkt. Een nog nauwere samenwerking met de Roemeense en Bulgaarse autoriteiten bij de bestrijding van fraude die schadelijk is voor de financiële belangen van de EU, blijft hoog op de agenda van het Bureau staan.

Interne onderzoeken

Wat betreft onregelmatigheden binnen de Europese instellingen zelf en bij andere organen, zoals de EU-agentschappen, had OLAF eind 2007 in totaal 70 interne zaken in onderzoek. Dit komt neer op 17% van alle zaken die op dat moment in behandeling waren.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding publiceert een jaarlijks verslag over zijn onafhankelijke operationele activiteiten tijdens het vorige jaar. Dit verslag dient niet te worden verward met het Verslag van de Europese Commissie over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de fraudebestrijding, dat tegelijkertijd wordt gepubliceerd.

Beide verslagen kunnen worden gedownload op de website van OLAF

Alessandro Butticé
Woordvoerder van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel : +32 (0)2 296.54.25
Fax : +32 (0)2 299.81.01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender
Laatste bijwerking: 28/04/2015