OLAF PUBLICĒ DARBĪBAS PĀRSKATU

OLAF/08/07 Briselē, 2008. gada 22. jūlijā

Par ES naudu no nekvalitatīviem materiāliem uzcelts drūpošs tilts, plaģiātisms ES pētniecības projektā, tomātu importētāji, kas izvairās no muitas nodokļiem, pensionēts ierēdnis, kas cenšas palielināt pensiju ar nelikumīgiem līdzekļiem – tie ir tikai četri piemēri, kas raksturo lietu daudzveidību, ar kurām Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) nodarbojās 2007. gadā. Šodien Briselē OLAF iepazīstināja ar jauno gada darbības pārskatu, kurā ar 15 konkrētiem piemēriem un daudzām statistikas tabulām ir atspoguļots biroja paveiktais darbs ES un ārpus tās robežām. 2007. gada beigās OLAF kopumā veica izmeklēšanu 408 lietās.

„Pārskatā iekļautie skaitļi un lietas skaidri parāda, ka OLAF un Eiropas iestādes kopumā nopietni izturas pret nepilnībām, krāpšanu un korupciju”, norādīja OLAF ģenerāldirektors Francs-Hermans Bruners (Franz-Hermann Brüner), Briselē iepazīstinot ar jauno OLAF darbības pārskatuVisi tulkojumi.. „Šie fakti liecina arī par to, ka kopīgie pasākumi, ko veic OLAF un tā operatīvie partneri dalībvalstīs, trešās valstīs un starptautiskās organizācijās, ir jāturpina," viņš paskaidroja. Brunera kungs vēl piebilda: "Lai OLAF darbības, aizsargājot Eiropas Savienības finanšu intereses pret krāpšanu, korupciju, kontrabandu un citām noziedzīgām darbībām, būtu veiksmīgas, izšķiroša nozīme ir ciešai sadarbībai ar tiesību aizsardzības iestādēm dalībvalstīs un ārpus to robežām.”

ES iestādēs un ārpus tām OLAF ir apliecinājis, ka spēj efektīvi reaģēt uz jaunu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, krāpšanu vai korupciju. Birojā saņemtās informācijas apjoms nepārtraukti palielinās, 2002. gadā tika saņemtas 529 jaunas norādes, un 2007. gadā šis skaits sasniedza rekordu - 886 norādes. Gada beigās OLAF kopumā veica izmeklēšanu 408 lietās. ES nodokļu maksātāju finansiālais ieguvums no OLAF darbības jau atkal ir bijis ievērojams. Lai gan Biroja darba preventīvo ietekmi nevar izteikt skaitļos, OLAF izmeklētajās lietās 2007. gadā tika atgūti vairāk nekā 200 miljoni eiro. Tajā pašā laikā Biroja darbības izmaksas bija aptuveni 50 miljoni eiro.

2007. gadā OLAF turpināja īstenot savu stratēģiju, pievēršoties būtiskām, sarežģītām krāpšanas lietām ES budžeta jutīgākajās jomās gan Eiropā, gan ārpus tās. Pēc divu jauno dalībvalstu pievienošanās ES 2007. gada 1. janvārī OLAF darbība šajās abās valstīs pastiprinājās. Biroja darba plānā joprojām nozīmīgu vietu ieņem ciešākas sadarbības veidošana ar Rumānijas un Bulgārijas iestādēm ES finanšu intereses apdraudošas krāpšanas apkarošanai.

Iekšējās izmeklēšanas

Attiecībā uz pārkāpumiem Eiropas iestādēs un citās organizācijās, piemēram, ES aģentūrās, 2007. gada beigās OLAF veica iekšēju izmeklēšanu 70 lietās, kas atbilst 17 procentiem no tobrīd izmeklējamo lietu kopējā skaita.
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai katru gadu publicē pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām neatkarīgajām operatīvajām darbībām. Šo pārskatu nevajag sajaukt ar vienlaikus publicējamo Eiropas Komisijas „Pārskatu par Kopienu finanšu interešu aizsardzību – krāpšanas apkarošana”.

Abi pārskati ir pieejami lejupielādei OLAF tīmekļa vietnē English (en)

Alessandro Butticé
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) pārstāvis

Tālr : +32 (0)2 296.5425
Fakss : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 28/04/2015