OLAF SKELBIA VEIKLOS ATASKAITĄ

OLAF/08/07 Briuselis, 2008 m. liepos 22.d.

Griūvantis tiltas, statytas ES lėšomis, bet naudojant standartų neatitinkančias medžiagas, plagijavimas ES mokslinių tyrimų projekte, muitų vengiantys pomidorų importuotojai, į pensiją išėjęs pareigūnas, mėginantis neteisėtais būdais pasididinti pensiją – tai tik keturi pavyzdžiai, atskleidžiantys 2007 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) nagrinėtų atvejų įvairovę. Šiandien Briuselyje OLAF pristatė naują metinę veiklos ataskaitą, kurioje tarnybos darbas Europos Sąjungoje ir už jos ribų atskleidžiamas 15 atvejų analize ir daug statistikos lentelių. 2007 m. pabaigoje OLAF iš viso tyrė 408 atvejus.

„Ataskaitoje pateikti skaičiai ir aprašyti atvejai aiškiai rodo, kad OLAF ir apskritai Europos Sąjungos institucijos labai rimtai žiūri į pažeidimus, sukčiavimą ir korupciją, – pristatydamas naują OLAF metinę veiklos ataskaitąVisi esami vertimai. Briuselyje sakė OLAF generalinis direktorius Franzas Hermannas Brüneris. – Duomenys ataskaitoje taip pat rodo, kad OLAF ir jos veiklos partnerių – valstybėse narėse, trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose – bendradarbiavimą būtina tęsti. OLAF sėkmė vykdant savo misiją – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos, kontrabandos ir kitos nusikalstamos veikos – priklauso nuo to, ar ir toliau galėsime pasikliauti glaudžiu bendradarbiavimu su teisėsaugos institucijomis valstybėse narėse ir už Europos Sąjungos ribų."

Tiek ES institucijose, tiek kitur OLAF yra patikėta veiksmingai apdoroti ir tinkamai panaudoti naują informaciją apie galimus pažeidimus, sukčiavimą ar korupciją. Tarnyba gauna vis daugiau informacijos: 2002 m. buvo gauti 529 nauji pranešimai, o 2007 m. – net 886. Praėjusių metų pabaigoje OLAF iš viso tyrė 408 atvejus. OLAF veiksmai finansiškai itin naudingi ES mokesčių mokėtojams. Nors OLAF darbo prevencinio poveikio negalima įvertinti skaičiais, 2007 m., OLAF išnagrinėjus atvejus, buvo susigrąžinta daugiau nei 200 mln. EUR. Tais metais tarnybos veiklos išlaidos buvo apytiksliai 50 mln. EUR.

2007 m. OLAF toliau laikėsi strategijos sutelkti dėmesį į platesnio masto, sudėtingus, Europoje ir už jos ribų įtariamus sukčiavimo atvejus, susijusius su opiomis ES biudžeto sritimis. 2007 m. sausio 1 d. į ES įstojus dviem naujoms valstybėms narėms OLAF veikla šiose šalyse tapo dar intensyvesnė. Dar glaudesnis bendradarbiavimas su Rumunijos ir Bulgarijos valdžios institucijomis kovojant su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu toliau lieka prioritetas tarnybos darbotvarkėje.

Vidaus tyrimai

2007 m. pabaigoje OLAF iš viso tyrė 70 vidaus atvejų (tai 17 proc. visų tuo metu tirtų atvejų), susijusių su pažeidimais Europos Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose, pvz., ES agentūrose.
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba kasmet rengia nepriklausomos operatyvinės veiklos praėjusiais metais ataskaitą. Šios ataskaitos nereikėtų painioti su tuo pačiu metu skelbiama Europos Komisijos ataskaita „Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu".

Abi ataskaitas galima parsisiųsti iš OLAF tinklavietės English (en)

Alessandro Butticé
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atstovas spaudai

Tel. : +32 (0)2 296.5425
Faks. : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 28/04/2015