AZ OLAF KÖZZÉ TESZI TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSÉT

OLAF/08/07 Brüsszel, 2008 július 22

Uniós pénzből, de gyenge minőségű anyagból épített, szétmálló híd, plágium egy uniós kutatási projekt kapcsán, vámokat megkerülő paradicsomimportőrök, nyugdíját törvénytelen eszközökkel növelni próbáló nyugdíjas tisztviselő – ez csupán négy példa annak szemléltetésére, hogy az ügyek milyen széles skálájával foglalkozott 2007-ben az Európai Csalás Elleni Hivatal. Az OLAF ma mutatta be Brüsszelben új éves tevékenységi jelentését, amely 15 esettanulmány és számos statisztikai táblázat segítségével szemlélteti az EU-n belül és kívül végzett munkáját. 2007 végén az OLAF-nál összesen 408 ügyben folyt vizsgálat.

„A jelentésben szereplő adatok és ügyek világosan mutatják, milyen komolyan veszi az OLAF és általában az európai intézmények a szabálytalanságokat, a csalást és a korrupciót" – mondta Franz-Hermann Brüner, az OLAF főigazgatója az OLAF új tevékenységi jelentésRendelkezésre álló fordítások.ének brüsszeli bemutatása kapcsán. „Egyúttal arra is rávilágítanak, hogy folytatni kell az OLAF és a tagállamokban, harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben található operatív partnerek együttes fellépését" – fűzte hozzá. „Az OLAF sikere szempontjából kiemelt fontosságú, hogy feladatunk, azaz az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a csalás, korrupció, csempészet és más bűncselekmények elleni védelme során továbbra is építhessünk a tagállamokban és azon kívül tevékenykedő bűnüldöző szervekkel való szoros együttműködésre" – tette még hozzá Brüner úr.

Mind az uniós intézményeken belül, mind rajtuk kívül bíznak abban, hogy az OLAF hatékonyan kezeli az esetleges szabálytalanságokra, csalásra vagy korrupcióra vonatkozó új információkat. A Hivatalhoz beérkező információ mennyisége folyamatosan nő, az új bejelentések száma a 2002. évi 529-ről 2007-re 886-ra emelkedett, ami az eddigi legmagasabb szám. Az év végén összesen 408 esetben folyt vizsgálat az OLAF-nál. Az OLAF fellépéseinek ismét jelentős pénzügyi haszna volt az uniós adófizetők számára. Bár az OLAF tevékenységének preventív hatása számokkal nem mérhető, 2007-ben az OLAF-ügyekkel kapcsolatban 200 millió eurót meghaladó összeget regisztráltak visszatérített összegként. Ezzel egyidejűleg a Hivatal működési költségei mintegy 50 millió eurót tettek ki.

2007-ben az OLAF tovább folytatta azon stratégiáját, mely szerint az uniós költségvetés érzékeny területeit érintő olyan jelentős és összetett csalási ügyekre összpontosít, amelyek Európán belül fordulnak elő, vagy akár határain is túlterjednek. A két új tagállam 2007. január 1-jei uniós csatlakozása tovább növelte az OLAF e két országban már eddig is létező feladatainak számát. A Hivatal feladatai között továbbra is kiemelt szerep jut a román és bolgár hatóságokkal az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelem terén folytatott még szorosabb együttműködésnek.

Belső vizsgálatok

Ami az európai intézményeken és más szerveken, mint például az uniós ügynökségeken belüli szabálytalanságokat illeti, 2007 végén az OLAF összesen 70 belső ügyben folytatott vizsgálatot, ezek az abban az időszakban vizsgálat alatt álló valamennyi ügy 17 százalékát tették ki.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal az előző év során végzett független operatív tevékenységéről éves jelentést ad ki. E jelentés nem azonos az Európai Bizottságnak a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló jelentésével, amelyet ugyanebben az időben tesznek közzé.

Mindkét jelentés letölthető az OLAF honlapjárólRendelkezésre álló fordítások.

Alessandro Butticé
az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) szóvivője

Telefon : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár
Utolsó frissítés: 28/04/2015