OLAF JULKISTAA TOIMINTAKERTOMUKSENSA

OLAF/08/07 Bryssel 22. heinäkuuta 2008

Romahdusvaarassa oleva silta, joka on rakennettu EU:n tuella, mutta huonolaatuisista materiaaleista, EU:n tutkimushankkeen yhteydessä tapahtunut plagiointi, tullimaksujen kiertäminen tomaattien maahantuontiyrityksissä ja eläkkeellä olevan virkamiehen yritykset lisätä eläkettään laittomin keinoin. Tässä vain muutamia esimerkkejä tapauksista, joihin Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) puuttui vuonna 2007. OLAF esitteli tänään Brysselissä uuden toimintakertomuksensa, jossa kuvataan viraston toimintaa EU:ssa ja sen ulkopuolella 15 esimerkkitapauksen ja runsaiden tilastotietojen avulla. OLAFilla oli vuoden 2007 lopussa vireillä yhteensä 408 tutkimusta.

Esitellessään viraston uutta toimintakertomustaSaatavilla olevat käännökset. Brysselissä OLAFin pääjohtaja Franz-Hermann Brüner totesi, että kertomuksesta käy selvästi ilmi, miten vakavasti OLAF ja EU:n toimielimet suhtautuvat sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin ja korruptioon. ”Kertomuksessa esitetyt luvut ja tapaukset osoittavat, että OLAFin on jatkettava yhteistyötä kumppaniensa kanssa jäsenvaltioissa, EU:n ulkopuolisissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä.” Pääjohtajan mukaan petostentorjuntavirasto voi suojella EU:n taloudellisia etuja petoksilta, korruptiolta, salakuljetukselta ja muulta rikolliselta toiminnalta ainoastaan jatkamalla läheistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolella.

Sekä EU:n toimielimet että muut tahot luottavat siihen, että OLAF hyödyntää tehokkaasti saamiaan tietoja, jotka koskevat mahdollisia sääntöjenvastaisuuksia, petoksia tai korruptiota. Viraston vastaanottamien uusien tietojen määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2002, jolloin virastolle ilmoitettiin 529 tapauksesta. Vuonna 2007 tehtiin uusi ennätys eli 886 ilmoitusta. OLAFilla oli vuoden 2007 lopussa meneillään yhteensä 408 tutkimusta. OLAFin toiminnasta on jälleen koitunut EU:n veronmaksajille huomattavaa taloudellista hyötyä. Toiminnan ehkäisevää vaikutusta on mahdoton arvioida määrällisesti. Sen sijaan OLAFin loppuun käsittelemien tapausten johdosta perittiin vuonna 2007 takaisin yli 200 miljoonaa euroa. Viraston toimintakustannukset olivat samaan aikaan noin 50 miljoonaa euroa.
OLAF jatkoi vuonna 2007 keskittymistä isoihin, monimutkaisiin ja EU:n talousarvion kannalta merkittäviin petoksiin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Bulgarian ja Romanian liittyminen EU:hun 1. tammikuuta 2007 tehosti OLAFin toimintaa kyseisissä maissa. Tarkoitus on tiivistää edelleen yhteistyötä Romanian ja Bulgarian viranomaisten kanssa EU:n taloudellisia etuja uhkaavien petosten torjumiseksi.

Sisäiset tutkimukset

Petostentorjuntavirastossa oli vuoden 2007 lopussa meneillään yhteensä 70 sisäistä tutkimusta, jotka koskivat sääntöjenvastaisuuksia EU:n toimielimissä ja muissa elimissä, kuten EU:n virastoissa. Nämä sisäiset tutkimukset muodostivat 17 prosenttia kaikista käsiteltävinä olleista tapauksista.
Euroopan petostentorjuntavirasto laatii vuosittain kertomuksen riippumattomasta operatiivisesta toiminnastaan edeltävänä vuonna. Kertomusta ei pidä sekoittaa samaan aikaan julkaistavaan Euroopan komission kertomukseen yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta.

Kumpikin kertomus on saatavissa OLAFin verkkosivustolla osoitteessa

Alessandro Butticé
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tiedottaja
Puhelin : +32 (0)2 296.54.25
Faksi : +32 (0)2 299.81.01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri
Viimeisin päivitys: 16/01/2015