OLAF AVALDAB OMA TEGEVUSARUANDE

OLAF/08/07 Brüssel 22 juuli 2008

ELi rahadega, kuid halva kvaliteediga materjalidest ehitatud sild; ELi teadusprojekti plagiaat; tollimaksust kõrvale hoidvad tomatiimportijad; pensionil ametnik, kes püüab oma pensioni ebaseaduslike vahendite abil suurendada – need on ainult neli näidet juhtumitest, millega Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 2007. aastal tegeles. OLAF esitles täna Brüsselis oma värsket iga-aastast tegevusaruannet, milles kirjeldatakse 15 näidisjuhtumi ja paljude statistiliste tabelite abil ameti tööd ELis ja sellest väljaspool. 2007. aasta lõpul oli OLAFil pooleli 408 uurimist.

„Aruandes esitatud arvandmed ja juhtumid kajastavad selgelt, kui tõsiselt OLAF ja Euroopa institutsioonid üldiselt suhtuvad eeskirjade eiramisse, pettusse ja korruptsiooni,” ütles OLAFi peadirektor Franz-Hermann Brüner OLAFi uue tegevusaruandeKõik kättesaadavad tõlked. esitlemisel Brüsselis. „Need andmed näitavad ka, et OLAFi ja tema koostööpartnerite ühine tegevus liikmesriikides, kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides peab jätkuma,” selgitas peadirektor. Franz-Hermann Brüner lisas: „OLAFi edukuse jaoks on oluline, et me saaks oma ülesande täitmisel — Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisel pettuste, korruptsiooni, salakaubaveo ja muude kuritegude eest — jätkuvalt toetuda tihedale koostööle õiguskaitseasutustega liikmesriikides ja mujal”.

OLAFit usaldatakse nii ELi institutsioonides kui ka väljaspool, sest ta reageerib tõhusalt uuele teabele võimalike eeskirjade eiramisjuhtude, pettuste või korruptsiooni kohta. Ametisse saabuva informatsiooni maht on pidevalt kasvanud — 529 kaebuselt 2002. aastal on see arv jõudnud 2007. aastal 886 kaebusele. Aasta lõpul oli OLAFil pooleli 408 uurimist. ELi maksumaksjate rahaline kasu OLAFi tegevusest oli märkimisväärne. Kui ameti töö ennetavat mõju ei ole võimalik numbrites väljendada, siis ameti uuritud juhtumite raames suudeti 2007. aastal tagasi saada üle 200 miljoni euro. Samas olid ameti tegevuskulud ligikaudu 50 miljonit eurot.

2007. aastal jätkas OLAF strateegiat, mille kohaselt keskenduti suurematele ja keerukamatele pettusejuhtumitele ELi eelarve tundlikes valdkondades Euroopas ja mujal. Kahe uue liikmesriigi ühinemine ELiga 1. jaanuaril 2007 tõi kaasa OLAFi tegevuse intensiivistamise nendes kahes riigis. Veelgi tõhusam koostöö Rumeenia ja Bulgaaria ametiasutustega ELi finantshuve kahjustava pettusega võitlemisel jääb ameti tegevuskavas olulisele kohale.

Sisejuurdlused

2007. aasta lõpul oli OLAFil pooleli 70 sisejuurdlust, mis olid seotud eeskirjade eiramisega Euroopa institutsioonides ja muudes asutustes (näiteks ELi ametites) ning mis moodustasid 17 % kõigist sel ajal uurimisel olnud juhtumitest.
Euroopa Pettustevastane Amet avaldab igal aastal aruandeid eelneval aastal läbi viidud sõltumatute menetlustegevuste kohta. Käesolevat aruannet ei tohiks segi ajada Euroopa Komisjoni samal ajal ilmuva aruandega ühenduste finantshuvide kaitsmise ja pettustevastase võitluse kohta.

Mõlemaid aruandeid saab alla laadida OLAFi veebisaidilt English (en)

Alessandro Butticé
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) pressiesindaja

Tel : +32 (0)2 296.5425
Faks : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava
Viimati muudetud: 28/04/2015