Η OLAF ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ

OLAF/08/07 Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2008

Μια ετοιμόρροπη γέφυρα που κτίστηκε με κονδύλια της ΕΕ αλλά με υλικά κατώτερης ποιότητας, λογοκλοπή σε ερευνητικό σχέδιο της ΕΕ, εισαγωγείς ντομάτας που δεν καταβάλλουν δασμούς, συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος που προσπαθεί να αυξήσει τη σύνταξή του με παράνομα μέσα: πρόκειται για τέσσερα μόνο παραδείγματα που αποδεικνύουν το ευρύ φάσμα υποθέσεων στις οποίες παρενέβη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κατά το 2007. Η OLAF παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες τη νέα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία προβάλει το έργο της εντός και εκτός της ΕΕ μέσω 15 περιπτωσιολογικών μελετών και πολυάριθμων στατιστικών πινάκων. Στα τέλη του 2007, η OLAF είχε διενεργήσει έρευνες σε 408 συνολικά υποθέσεις.

«Τα αριθμητικά στοιχεία και οι υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση συνιστούν σαφή απόδειξη του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται από την OLAF και γενικά από τα ευρωπαϊκά όργανα οι παρατυπίες, οι απάτες και η διαφθορά» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της OLAF κ. Franz-Hermann Brüner επ’ ευκαιρία της παρουσίασης της νέας έκθεσης δραστηριοτήτων της OLAFΔιαθέσιμες μεταφράσεις. στις Βρυξέλλες. «Επίσης αποδεικνύουν ότι η κοινή δράση της OLAF και των επιχειρησιακών της εταίρων στα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς πρέπει να συνεχιστεί» διευκρίνισε. Ο κ. Brüner πρόσθεσε: «Για την επιτυχία της OLAF έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων μας που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις απάτες, τη διαφθορά, το λαθρεμπόριο και άλλες αξιόποινες πράξεις, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να βασιζόμαστε στη στενή συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη και εκτός αυτών».

Τόσο εντός των οργάνων της ΕΕ όσο και εκτός αυτών, η OLAF απολαύει εμπιστοσύνης για τον αποτελεσματικό χειρισμό των νέων πληροφοριών που αφορούν πιθανές παρατυπίες, απάτες ή διαφθορά. Ο όγκος των πληροφοριών που παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία παρουσίασε σταθερή αύξηση από 529 νέες πληροφορίες το 2002 σε μέγιστο αριθμό 886 πληροφοριών το 2007. Στα τέλη του έτους η OLAF είχε διενεργήσει έρευνες για 408 συνολικά υποθέσεις. Το οικονομικό όφελος για τον ευρωπαίο φορολογούμενο από τις δραστηριότητες της OLAF ήταν και πάλι σημαντικό. Μολονότι δεν μπορούν να αποτιμηθούν αριθμητικά οι επιπτώσεις στον τομέα της πρόληψης από τις δραστηριότητες της OLAF, το 2007 σημειώθηκε ανάκτηση ποσού άνω των 200 εκατ. ευρώ μετά την περαίωση υποθέσεων της OLAF. Το ίδιο διάστημα οι επιχειρησιακές δαπάνες της Υπηρεσίας ανέρχονταν περίπου σε 50 εκατ. ευρώ.

Το 2007, η OLAF εξακολούθησε να εφαρμόζει τη στρατηγική της που εστιάζεται σε μείζονες, πολύπλοκες υποθέσεις απάτης σε ευαίσθητους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής. Η προσχώρηση στην ΕΕ δυο νέων κρατών μελών, την 1η Ιανουαρίου 2007, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενδυνάμωση των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων της OLAF στις δύο αυτές χώρες. Η ακόμη στενότερη συνεργασία με τις αρχές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην καταπολέμηση της απάτης που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ εξακολουθεί να είναι από τα κύρια θέματα του προγράμματος δράσης της Υπηρεσίας.

Εσωτερικές έρευνες

Όσον αφορά τις παρατυπίες στα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα και σε άλλους φορείς όπως οι οργανισμοί της ΕΕ, η OLAF είχε διενεργήσει στα τέλη του 2007 έρευνες σε 70 συνολικά εσωτερικές υποθέσεις, που αποτελούν το 17 τοις εκατό όλων των υπό διερεύνηση υποθέσεων της κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης εκπονεί ετήσια έκθεση για τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές της δραστηριότητες κατά το παρελθόν έτος. Η έκθεση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης» που δημοσιεύεται ταυτόχρονα.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε και τις δύο εκθέσεις από το δικτυακό τόπο της OLAFΔιαθέσιμες μεταφράσεις.

Alessandro Butticé
Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Τηλ.: +32 (0)2 296.5425
Φαξ : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2015