OЛAФ ПУБЛИКУВА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ

OLAF/08/07 Брюксел, 22 юли 2008 г.

Рушащ се мост, построен с пари от ЕС, но с материали, които не отговарят на стандартите, плагиатство в проект на ЕС за научни изследвания, вносители на домати, които не плащат мита, пенсионирано длъжностно лице, опитващо се да увеличи пенсията си по незаконен начин: това са само четири примера, показващи голямото разнообразие от случаи, по които е работила Европейската служба за борба с измамите (OЛAФ ) през 2007 г. OЛAФ представи днес в Брюксел новия годишен доклад за дейността си, който пояснява дейността на службата в и извън ЕС посредством 15 примерни случая и многобройни статистически таблици. В края на 2007 г. OЛAФ разследваше общо 408 случая.

„Данните и случаите в доклада ясно показват колко сериозно OЛAФ и европейските институции по принцип се отнасят към нередностите, измамите и корупцията", заяви генералният директор на OЛAФ Франц-Херман Брюнер по случай представянето на новия доклад за дейността на OЛAФAll available translations. в Брюксел. „Те показват също, че съвместните действия на OЛAФ и оперативните партньори в държавите-членки, трети страни и международни организации трябва да продължат", обясни той. Брюнер добави: „От изключителна важност за успеха на OЛAФ е, в нашата задача да защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз срещу измами, корупция, контрабанда и други престъпни деяния да можем да продължим да изграждаме тясно сътрудничество с правоприлагащите агенции в държавите-членки и в други страни".

Както в институциите на ЕС, така и извън тях, OЛAФ има репутацията на институция, която се справя ефективно с нови данни за потенциални нередности, измами и корупция. Информацията, получавана от службата, се увеличава постоянно: от 529 нови сигнала през 2002 г. до нов максимум от 886 през 2007 г. В края на годината OЛAФ разследваше общо 408 случая. Финансовите ползи от действията на OЛAФ за данъкоплатците в ЕС отново бяха значителни. Докато превантивният ефект от действията на OЛAФ не може да бъде измерен в цифри, през 2007 г. бе отчетена сума, надхвърляща 200 млн. Eврo, която бе възстановена вследствие на приключили случаи на OЛAФ . Същевременно оперативните разходи на службата бяха около 50 млн.Eврo.

През 2007 г. OЛAФ продължи да следва стратегията си да съсредоточава работата си върху по-големи и сложни случаи на измами в чувствителни сфери от бюджета на ЕС в Европа и извън нея. Присъединяването на две нови държави-членки към ЕС на 1 януари 2007 г. също така доведе до засилване на вече съществуващите дейности на OЛAФ в тези две страни. Установяването на още по-тясно сътрудничество с румънските и българските власти в борбата с измамите, накърняващи финансовите интереси на ЕС, продължава да бъде приоритет в програмата на службата.

Вътрешни разследвания

Що се отнася до нередности в самите европейски институции и другите органи като например агенциите на ЕС, в края на 2007 г. OЛAФ разследваше общо 70 вътрешни случая, които съставляваха 17 % от всички разследвани случаи в този момент.

Европейската служба за борба с измамите изготвя всяка година доклад относно независимите си оперативни действия през предишната година. Този доклад е различен от документа със заглавие „Доклад относно защитата на финансовите интереси на Общностите – борба срещу измамите" на Европейската комисия, който се публикува по същото време.

Двата доклада могат да бъдат намерени на уебсайта на OЛAФAll available translations.

Alessandro Butticé
Говорител на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Тел.: +32 (0)2 296.5425
Факс: +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Календар на проявите
Последна актуализация: 28/01/2016