ÎNTREBĂRI FRECVENTE

OLAF /08/06 Bruksela, 22 iulie 2008 r.

Ce este „OLAF”?

„OLAF” este acronimul denumirii în limba franceză a Oficiului European de Luptă Antifraudă: „Office européen de lutte anti-fraude”. OLAF nu este o brigadă europeană de poliţie, şi nici un serviciu secret sau o echipă de procurori. OLAF este un serviciu administrativ de investigaţii al UE, vizând să lupte împotriva fraudei şi corupţiei care afectează UE. Protejând bugetul UE, OLAF acţionează în interesul contribuabililor europeni. Oficiul a fost creat în 1999 şi are sediul la Bruxelles.

Care este obiectul de activitate al OLAF?

Milioane de ţigări de contrabandă aduse în UE din zona Balcanilor; un ONG care obţine, în mod fraudulos, o dublă finanţare din partea unor donatori diferiţi pentru acelaşi proiect de dezvoltare; o înţelegere secretă între contractanţi şi un funcţionar UE care le-a permis să depună facturi excesive şi a beneficiat de serviciile acestora în interes personal: acestea sunt doar trei exemple din cele peste 200 de cazuri de suspiciuni de fraudă şi corupţie pe care OLAF le tratează în fiecare an.

Misiunea OLAF este de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene şi de a combate frauda, corupţia şi orice alte activităţi ilegale, inclusiv abateri grave în cadrul instituţiilor europene, care au consecinţe financiare. Cu alte cuvinte, OLAF protejează banii contribuabililor, asigurându-se că fondurile UE sunt cheltuite corespunzător, că UE nu este lipsită de veniturile cuvenite şi că personalul UE are un comportament deontologic.
OLAF nu are competenţa de a include lupta împotriva cazurilor de fraudă care nu privesc bugetul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, trebuie să fie vorba de bani ai UE. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul luptei împotriva corupţiei: OLAF poate investiga doar cazurile în care personalul UE pare a fi implicat.

Cum îşi desfăşoară activitatea OLAF?

Competenţele şi sarcinile OLAF includ trei domenii principale: investigaţii şi coordonare, informaţii şi dezvoltarea politicii anti-fraudă. OLAF este împuternicit să efectueze investigaţii administrative, dar poate, de asemenea, să ajute autorităţile statelor membre prin asistenţa acordată acestora în investigaţiile administrative şi penale sau prin coordonarea cazurilor transnaţionale.

Competenţa de investigaţie a OLAF depinde foarte mult de obiectul investigaţiei: biroul unui funcţionar UE poate fi percheziţionat de OLAF, însă locuinţa acestuia – nu. Beneficiarii subvenţiilor UE pot face obiectul unor controale inopinate ale incintelor lor efectuate de investigatorii OLAF, însă aceştia nu pot utiliza forţa pentru a pătrunde în aceste incinte; doar autorităţile naţionale pot face acest lucru. Persoanele care nu lucrează pentru UE şi nici nu au vreo legătură cu bani ai UE nu pot face obiectul investigaţiilor OLAF.

Activitatea OLAF include toate instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile finanţate de UE, precum şi aria teritorială a celor 27 de state membre. De asemenea, OLAF poate să intervină în ţări terţe în cazurile în care sunt în joc fondurile europene şi există posibilitatea de a coopera cu aceste state în temeiul unor acorduri.

Poate OLAF să condamne persoanele responsabile?

Nu. OLAF este doar un serviciu administrativ de investigaţii. Rapoartele pe care le întocmeşte la sfârşitul investigaţiilor conţin doar recomandări. Dacă există probe ale unei posibile infracţiuni, raportul trebuie trimis autorităţilor judiciare naţionale competente. Dacă există elemente de probă ale unei încălcări a normelor deontologice, organismul disciplinar al instituţiei UE vizate trebuie să examineze această chestiune. Independent de aceasta, fondurile deturnate trebuie recuperate de către organismul care le-a acordat, de exemplu de către Comisia Europeană.

Ce fel de organism european este OLAF?

OLAF este organizat ca o direcţie generală a Comisiei Europene. Acesta este sub responsabilitatea politică a vice-preşedintelui Comisiei Europene responsabil cu administraţia, auditul şi antifrauda.
Cu toate acestea, în materie de investigaţii şi operaţiuni, OLAF este independent de Comisia Europeană şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio instituţie, organism, birou sau agenţie europeană şi nici din partea vreunui guvern.

Această organizare este descrisă uneori ca având un „statut hibrid”.

Cine sunt partenerii OLAF?

OLAF menţine contacte directe cu partenerii săi din instituţiile UE, statele membre şi ţările terţe (autorităţi naţionale judiciare, vamale, de poliţie şi alte autorităţi administrative), precum şi cu Eurojust, Europol şi organizaţii internaţionale precum ONU sau Banca Mondială. OLAF efectuează investigaţii în cooperare cu partenerii săi, acordă asistenţă prin oferirea de informaţii colectate la nivel comunitar şi coordonează acţiuni operaţionale în cazuri transnaţionale.

Cine sunt persoanele care lucrează pentru OLAF?

În prezent OLAF are un personal de aproximativ 400 de persoane de pe tot teritoriul UE, 70% dintre acestea fiind responsabile cu sarcini privind activitatea operaţională a oficiului. Având în vedere sarcinile OLAF, mulţi dintre aceştia au pregătire de magistrat, ofiţer vamal, ofiţer de poliţie judiciară, inspector fiscal, controlor financiar, auditor sau expert din serviciile secrete.

Care sunt costurile de operare ale OLAF?

OLAF are un buget anual de peste 50 de milioane EUR. În perioada 2005-2007, ca urmare a investigaţiilor OLAF, au fost recuperate peste 200 de milioane EUR anual.

Cine verifică activitatea de investigaţie a OLAF?

În interiorul OLAF există controale interne riguroase ale investigaţiilor OLAF, bazate pe manualul de proceduri al oficiului, pe dreptul comunitar european în vigoare şi pe instrumentele existente privind drepturile fundamentale.

Controlul judiciar al OLAF este exercitat de Tribunalul European de Primă Instanţă din Luxemburg, unde oricine care este direct afectat de acţiunea OLAF poate depune o plângere. Indirect, autorităţile judiciare naţionale ale statelor membre UE verifică, de asemenea, legalitatea acţiunilor OLAF de fiecare dată când cazurile OLAF sunt transmise acestor autorităţi.

De asemenea, există un comitet de supraveghere a OLAF, alcătuit din cinci experţi externi independenţi, care monitorizează în mod periodic funcţia de investigaţie a OLAF. La cererea directorului general sau din proprie iniţiativă, comitetul transmite directorului-general avizul său privind activităţile oficiului, fără însă a interveni în efectuarea investigaţiilor în desfăşurare.

Cum pot să informez OLAF despre o suspiciune de fraudă sau corupţie?

Oricine poate informa OLAF în legătură cu suspiciuni de fraudă sau corupţie care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Personalul Uniunii Europene care doreşte să informeze oficiul în legătură cu nereguli din interiorul serviciului (denunţătorii) pot beneficia de protecţie specială. Regula generală este: cu cât informaţiile sunt transmise mai repede şi mai detaliat, cu atât mai bine. Dacă aveţi documente care pot susţine informaţiile dumneavoastră, vă rugăm să le furnizaţi. Puteţi contacta OLAF în toate limbile oficiale în următoarele moduri:

Alessandro Butticé
Purtător de cuvânt al Oficiului European Antifraudă

Tel : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor
Ultima actualizare: 28/04/2015