ONDERZOEK NAAR DE AANKOOP VAN KANTOORMEUBELEN VOOR DE GEBOUWEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE IN BRUSSEL

OLAF/06/20 Brussel, 1 december 2006

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan de informatie bevestigen die aan het licht is gekomen en bestigd is geworden door het Belgische Federaal Parket, met name dat OLAF een geval van vermeende fraude in het Bureau infrastructuur en logistiek - Brussel (OIB) van de Europese Commissie heeft ontdekt. Het onderzoek was toegespitst op een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van kantoormeubelen voor de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel. OLAF overhandigde het onderzoeksverslag aan het Belgische Federaal Parket.

Drie ambtenaren van het Bureau infrastructuur en logistiek - Brussel (OIB) zijn betrokken bij de voorlopige bevindingen van het OLAF-onderzoek. OLAF verrichte een onderzoek op grond van een vermoeden dat een door het OIB uitgeschreven aanbestedingsprocedure op onrechtmatige wijze beïnvloed was geworden. De aanbestedingsprocedure betrof de aankoop van kantoormeubelen.

OLAF ronde zijn onderzoek in juli 2006 af en overhandigde het onderzoeksverslag aan het Belgische Federaal Parket. Derhalve kan OLAF momenteel geen verdere informatie vrijgeven en moeten alle verzoeken om inlichtingen naar de Belgische gerechtelijke autoriteiten worden doorverwezen.

Zoals bij alle onderzoeken door OLAF zijn de bevindingen gebaseerd op een administratief onderzoek, wat niet impliceert dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld of andere gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Alle betrokken personen worden derhalve geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel overeenkomstig de wet is bewezen.

Alessandro Butticé
Hoofd van de Unit Woordvoerder, Mededeling en Public relations
Tel : +32 (0)2 296.54.25
Fax : +32 (0)2 299.81.01
olaf-press@ec.europa.eu

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Last update: 05/05/2015