EFTERFORSKNING INDEN FOR KORNSEKTOREN

OLAF/11/2003 - 16. oktober 2003

Pressemeddelelse

Anklagemyndigheden i Bruxelles bebuder en storstilet retlig og politimæssig aktion i nært samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (Olaf), Europa-Kommissionen og det franske og nederlandske retsvæsen og politi. Baggrunden for den storstilede politiaktion (med over 100 deltagende politifolk) er en anmeldelse fra Olaf og flere måneders omhyggelig efterforskning udført i nært samarbejde med det belgiske retsvæsen og politi. De franske retlige myndigheder har foretaget seks tilbageholdelser, og to personer er blevet arresteret i Belgien.

Den offentlige anklager i Bruxelles [Jos Colpin, Premier substitut du procureur du Roi - Porte-parole du parquet de Bruxelles] har netop bekendtgjort, at der, som følge af en anmeldelse fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (Olaf), er gennemført et efterforskningsarbejde, ledet af undersøgelsesdommer VAN ESPEN, Bruxelles, og udført af "Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC)" under det belgiske føderale politi, og at efterforskningen har påvist mistænkelige forbindelser mellem en EU-tjenestemand fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug (GD AGRI) og store virksomheder inden for kornsektoren.
EU-tjenestemanden er under bestyrket mistanke for at have videregivet fortrolige oplysninger vedrørende kornsektoren, oplysninger af stor økonomisk og strategisk værdi.
Det er baggrunden for, at en storstilet politiaktion (med over 100 deltagende politifolk) i går, den 15. oktober 2003, blev gennemført samtidig i Belgien, Frankrig og Nederlandene i samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (Olaf), Europa-Kommissionen og det franske og nederlandske retsvæsen og politi.
Ifølge pressemeddelelsen fra det belgiske retsvæsen er der gennemført en lang række afhøringer og husundersøgelser, bl.a. i visse lokaler i GD AGRI og i hovedkvartererne for to store kornvirksomheder, en fransk og en nederlandsk, beliggende i henholdsvis Paris og Rotterdam. Disse retlige foranstaltninger udmundede i, at de belgiske retlige myndigheder beslaglagde en række dokumenter i papirform og i elektronisk form.
Anklageren i Bruxelles har endvidere meddelt, at de franske retlige myndigheder har foretaget seks tilbageholdelser, mens to personer er blevet arresteret i Belgien, på foranledning af undersøgelsesdommerne LUGENTZ og VANDERMEERSCH. De belgiske retlige myndigheder fremfører på sagens nuværende stadium følgende anklagepunkter: bestikkelse af international tjenestemand, brud på tavshedspligten og organiseret kriminalitet.
En vurdering af skaden, der kan vise sig at være af betydeligt omfang, kræver en række supplerende foranstaltninger og analyser gennemført af de belgiske retlige myndigheder og politimyndigheder i nært samarbejde med Olaf.

Dr. Alessandro Butticé
Talsmand for OLAF
(Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)
Tel.: +32 (0)2 296.5425
Fax: +32 (0)2 299.8101

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 28/04/2015