Olaf utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Vi ansvarar också för EU-kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

img1euro coincigarettesimg5director general

Senaste nytt

Läs mer

Olaf i siffror

Sedan starten 1999 har Olaf genomfört 3 500 utredningar med följande resultat:

  • Över 1,1 miljarder euro har återkrävts till EU:s budget.
  • Det har utdömts fängelsedomar på sammanlagt 900 år.

Mer...

Förebygga bedrägerier

Olaf hjälper de myndigheter som förvaltar EU:s pengar både inom och utanför EU att få grepp om olika typer av bedrägerier, trender, hot och risker. Med våra gedigna kunskaper och erfarenheter bidrar vi till att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att förebygga alla former av bedrägeri.

Mer...

Skydda euron

Från och med den 1 januari 2015 är det EU-kommissionens generaldirektorat (GD) för ekonomi och finans som ansvarar för skyddet av euron.

GD ekonomi och finans

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium

Upphandling och bidrag English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Personuppgiftsskydd English (en)

Senaste uppdatering: 19/05/2015