Olaf utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Vi ansvarar också för EU-kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

img1euro coincigarettesimg5director general

Olaf i siffror

Sedan starten 1999 har Olaf genomfört 3 500 utredningar med följande resultat:

  • Över 1,1 miljarder euro har återkrävts till EU:s budget.
  • Det har utdömts fängelsedomar på sammanlagt 900 år.

Mer...

Förebygga bedrägerier

Olaf hjälper de myndigheter som förvaltar EU:s pengar både inom och utanför EU att få grepp om olika typer av bedrägerier, trender, hot och risker. Med våra gedigna kunskaper och erfarenheter bidrar vi till att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att förebygga alla former av bedrägeri.

Mer...

Herkulesprogrammen

Herkulesprogrammen finansierar åtgärder som ska förebygga och motverka bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som inverkar på EU:s ekonomiska intressen. Finansieringen sker i form av bidrag och upphandlingar och går bland annat till tekniskt och operativt stöd till utredningar, kurser och forskning.

Mer...

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium

Upphandling och bidrag English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Personuppgiftsskydd English (en)

Senaste uppdatering: 31/07/2015