OLAF vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií. Vytvára tiež politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

img1euro coincigarettesimg5director general

OLAF v číslach

Od svojho vzniku v roku 1999 uskutočnil OLAF 3 500 vyšetrovaní, ktorých výsledkom je:

  • viac ako 1,1 miliardy EUR prinavrátená do rozpočtu EÚ a
  • odsúdenia na trest odňatia slobody v celkovej dĺžke 900 rokov.

Viac ...

Boj proti podvodom

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a získaným znalostiam pomáha OLAF orgánom povereným riadením finančných prostriedkov EÚ (v rámci EÚ a mimo nej) lepšie pochopiť, aké druhy podvodov existujú, aké sú trendy, hrozby a riziká takejto nezákonnej činnosti a pomáha im chrániť finančné záujmy EÚ predchádzaním podvodom všetkých druhov.

Viac ...

Programy Hercule

Prostredníctvom programov Hercule sa financujú akcie zamerané na prevenciu podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, a na boj proti nim.  Medzi oprávnené akcie patrí technická a operačná vyšetrovacia podpora, špecializovaná odborná príprava a výskumné činnosti. Vykonávajú sa prostredníctvom grantov a zmlúv.

Viac ...

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít

Financovanie a zákazky English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Ochrana údajov English (en)

Posledná aktualizácia: 20/11/2015