L-OLAF jinvestiga l-frodi kontra l-baġit tal-UE, il-korruzzjoni u l-kondotta ħażina serja fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej, u jiżviluppa l-politika kontra l-frodi għall-Kummissjoni Ewropea.

img1euro coincigarettesimg5director general

L-OLAF f'ċifri

Mit-twaqqif tiegħu fl-1999 'l hawn, l-OLAF wettaq 3,500 investigazzjoni li wasslu għal:

  • L-irkurpu ta' aktar minn €1.1 biljun fil-baġit tal-UE u
  • Numru kumulattiv ta' 900 sena f'sentenzi l-ħabs

Aktar...

Il-prevenzjoni tal-frodi

Permezz tal-ġabra ta' tagħrif u l-esperjenza tiegħu, l-OLAF jgħin lill-awtoritajiet responsabbli mill-amministrazzjoni tal-fondi tal-UE – fl-UE u barra minnha – jifhmu t-tipi, it-tendenzi, it-theddid u r-riskji tal-frodi, u jħarsu l-interessi finanzjarji tal-UE bil-prevenzjoni ta' kull tip ta' frodi.

Aktar...

Il-Programmi Hercule

Il-Programmi Hercule jiffinanzjaw azzjonijiet immirati lejn il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fordi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE. Azzjonijiet eliġibbli għall-finanzjament jinkludu appoġġ investigattiv operazzjonali u tekniku, taħriġ speċjalizzat, attivitajiet ta' riċerka u dawn jiġu implimentati permezz ta' għotjiet u kuntratti.

Aktar...

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarju

Finanzjamenti u kuntratti English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Il-protezzjoni tad-dejta English (en)

L-aħħar aġġornament: 20/11/2015