Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí AE, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

img1Euro coincigarettesimg5Director General

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise i bhfigiúiri

Ó bunaíodh í sa bhliain 1999, rinne OLAF 3 500 imscrúdú agus is é an tátal a bhí orthu siúd:

  • Breis is EUR 1.1 billiún arna bhfáil ar ais do bhuiséad an AE agus
  • 900 bliain de phianbhreitheanna príosúnachta go carnach

Tuilleadh...

Cosc calaoise

Trí tharraingt ar a cuid eolais agus taithí, cuidíonn OLAF leis na húdaráis atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú – laistigh agus lasmuigh den AE – cineálacha, treochtaí, bagairtí agus rioscaí calaoise a thuiscint agus leasanna airgeadais an AE a chosaint trí gach cineál calaoise a chosc.

Tuilleadh...

Cosaint an Euro

Ón 1 Eanáir 2015 ar aghaidh is í Ard-Stiúrthóireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais an Choimisiúin Eorpaigh (AS ECFIN) a bhfuil sé de chúram uirthi an Euro a chosaint.

AS ECFIN

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar

Cláraigh le liosta postála an phreasa English (en)

Cistiú agus conarthaí English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Cosaint sonraí English (en)

Nuashonrú is déanaí: 16/01/2015