Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí AE, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

img1Euro coincigarettesimg5Director General

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise i bhfigiúiri

Ó bunaíodh í sa bhliain 1999, rinne OLAF 3 500 imscrúdú agus is é an tátal a bhí orthu siúd:

  • Breis is EUR 1.1 billiún arna bhfáil ar ais do bhuiséad an AE agus
  • 900 bliain de phianbhreitheanna príosúnachta go carnach

Tuilleadh...

Cosc calaoise

Trí tharraingt ar a cuid eolais agus taithí, cuidíonn OLAF leis na húdaráis atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú – laistigh agus lasmuigh den AE – cineálacha, treochtaí, bagairtí agus rioscaí calaoise a thuiscint agus leasanna airgeadais an AE a chosaint trí gach cineál calaoise a chosc.

Tuilleadh...

Cláir Hercule

Is é is aidhm do chláir Hercule gníomhaíochtaí a mhaoiniú atá ceaptha cosc a chur ar chalaois, ar éilliú agus ar ghníomhaíochtaí eile mídhleathacha a dhéanann díobháil do leas airgeadais an Aontais Eorpaigh. Ar na gníomhaíochtaí ar féidir maoiniú a iarraidh ina leith tá tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil d'imscrúduithe, sainchúrsaí oiliúna, agus taighde. Cuirtear an maoiniú ar fáil trí dheontais agus conarthaí.

Tuilleadh...

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar

Cistiú agus conarthaí English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Cosaint sonraí English (en)

Nuashonrú is déanaí: 05/10/2015