OLAF uurib ELi eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja tõsiseid rikkumisi Euroopa institutsioonides ning kujundab Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat.

img1euro coincigarettesimg5director general

OLAF arvudes

Alates OLAFi loomisest 1999. aastal on see asutus teostanud 3500 uurimist, mille tulemus on järgmine:

  • ELi eelarvesse on saadud tagasi üle 1,1 miljardi euro
  • summaarselt määratud 900 aastat vanglakaristust

Loe edasi

Pettuste tõkestamine

OLAF aitab ELi rahalisi vahendeid haldavaid asutusi nii ELis kui ka väljaspool, tuginedes selles oma aja jooksul kogunenud teadmistele ja kogemustele. OLAF aitab mõista pettuste liike, suundumusi, ohte ja riske, ning kaitsta ELi finantshuve, tõkestades igat liiki pettusi.

Loe edasi

Euro kaitsmine

OLAF koordineerib võltsimisvastaseid meetmeid euroalas ning tagab euromüntide tõhusa kaitse. Euroala iga liikme mündid on maksevahendiks kogu euroalas, mistõttu tuleb rakendada ühiseid eeskirju ja koordineerida võltsimisvastaseid meetmeid.

Loe edasi

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava

Registreeruge pressi meililistis English (en)

Rahastamine ja lepingud English (en)

Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Andmekaitse English (en)

Viimati muudetud: 31/07/2014