Kontakty

Milí návštevníci,

chceme vám poskytnúť čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie služby. Našou prioritou je odpovedať na vaše otázky, ktoré sa priamo týkajú činnosti úradu OLAF. Ak sa vaša otázka týka jednej z týchto tém, kliknite na zodpovedajúci odkaz a vyplňte kontaktný formulár:

  • Oznámenie podvodu
  • Všeobecné otázky
  • Informácie pre médiá Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Návštevy English (en)
  • Žiadosť o prednášajúceho z OLAF-u English (en)
  • Webová lokalita English (en)
  • Nábor nových pracovníkov

Ak sú vaše otázky všeobecnejšieho charakteru, kontaktujte službu Europe Direct

Telefónne čísla našich útvarov:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej+32-2-299.11.11
Hovorcovia+32-2-295.73.36
Riaditeľstvo A – vyšetrovanie I
zamestnanci EÚ, nové finančné nástroje, centralizované výdavky, vonkajšia pomoc
+32-2-298.47.64
Riaditeľstvo B – vyšetrovanie II
obchodné colné podvody, podvody, tabak a falzifikáty, poľnohospodárske a štrukturálne fondy
+32-2-295.14.85
Riaditeľstvo C – podporné služby pre vyšetrovania
riadenie toku práce, odborná príprava a komunikácia, operačná analýz a súdna analýza, právne poradenstvo
+32-2-295.09.50
Riaditeľstvo D – politika
rozvoj politiky, predchádzanie podvodom, interinštitucionálne a vonkajšie vzťahy, strategické analýzy, podávanie správ, spoločné operácie, Hercule
+32-2-295.86.18

Poštová adresa:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue de la Loi 200
1049 Brussels
Belgium

Adresa pre návštevníkov:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Upozorňujeme, že na túto adresu nie je možné zasielať poštu.


Zväčšiť mapu

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít
Posledná aktualizácia: 09/10/2015