Teagmhálacha

A Chuairteoir, a chara,

Le cuidiú linn seirbhís ghasta, éifeachtach a sholáthar duit, tugaimid tús áite do do cheisteanna a bhaineann go díreach le gníomhaíochtaí OLAF a fhreagairt. Mar sin, líon isteach ceann de na foirmeacha thíos má bhaineann do cheist le:

Má bhíonn ceist níos ginearálta agat, téigh i dteagmháil le Europe Direct

Le dul i dteagmháil linn ar an nguthán:

Lárionad Guthán an Choimisiúin Eorpaigh+32-2-299.11.11
Urlabhraí+32-2-295.73.36
Stiúrthóireacht A - Imscrúdú I
Foireann an AE, Ionstraimí nua airgeadais, Caiteachas láraithe, Cúnamh seachtrach
+32-2-298.47.64
Stiúrthóireacht B - Imscrúdú II
Calaois trádála custaim, Tobac agus Earraí Góchumtha, Cistí Talmhaíochta agus Struchtúracha
+32-2-299.43.16
Stiúrthóireacht C - tacú d'imscrúduithe
Sreabhadh na hoibre a bhainistiú, Oiliúint agus Cumarsáid, Anailís Oibríochtúil agus Fóiréinsic, Comhairle dlí
+32-2-295.09.50
Stiúrthóireacht D - Beartas
Forbairt beartas, Cosc Calaoise, Caidrimh idirinstitiúideacha agus sheachtracha, Anailís straitéiseach, Tuairisciú, Comhoibríochtaí, Hercule
+32-2-295.86.18

Seoladh poist:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Seoladh do chuairteoirí:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Tabhair faoi deara nach féidir post a sheoladh chuig an seoladh seo.


Méadaigh an léarscáil

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Nuashonrú is déanaí: 27/11/2015