Activitatea noastră

Cine suntem

Bugetul Uniunii Europene finanţează numeroase programe şi proiecte care îmbunătăţesc viaţa cetăţenilor din UE şi din afara ei. Utilizarea necorespunzătoare a fondurilor acordate de la bugetul Uniunii sau sustragerea de la plata impozitelor, a taxelor şi a altor sume datorate care finanţează bugetul UE îi afectează în mod direct pe cetăţeni şi prejudiciază întregul proiect european.

Deși desfășoară investigații în mod independent, OLAF face parte din Comisia Europeană și intră în responsabilitatea vicepreședintelui Kristalina Georgieva, comisar pentru buget și resurse umane.

Oficiul European de Luptă Antifraudă îşi desfăşoară activitatea pe trei paliere:

  • protejează interesele financiare ale Uniunii Europene prin investigarea fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale
  • detectează şi investighează abaterile grave de la obligaţiile profesionale ale membrilor şi angajaţilor instituţiilor şi organismelor UE care ar putea conduce la declanşarea de proceduri disciplinare sau penale
  • sprijină instituţiile UE, în special Comisia Europeană, în elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a politicilor antifraudă.

Îndeplinindu-şi misiunea cât mai eficient, OLAF contribuie la eforturile pe care le depun instituţiile UE pentru a garanta o utilizare optimă a banilor contribuabililor.

Activitatea noastră

OLAF are autonomie bugetară şi administrativă, ceea ce îi conferă independenţă operaţională.

OLAF este abilitat să efectueze, în condiţii de independenţă totală:

  • investigaţii interne, în orice instituţie sau organism european finanţat din bugetul UE
  • investigaţii externe, adică la nivel naţional, ori de câte ori este implicat bugetul UE. În acest scop, OLAF poate efectua controale şi inspecţii la sediul operatorilor economici, în strânsă colaborare cu autorităţile competente din statul membru sau din ţara terţă în cauză.

OLAF primeşte, din diverse surse, din ce în ce mai multe informaţii privind posibile fraude şi abateri. În majoritatea cazurilor, aceste informaţii rezultă din controale efectuate de cei responsabili pentru gestionarea fondurilor UE în statele membre sau în cadrul instituţiilor.

Toate sesizările primite de OLAF fac obiectul unei evaluări iniţiale pentru a stabili dacă se încadrează în domeniul de competenţă al Oficiului şi dacă îndeplinesc criteriile pentru deschiderea unui caz.

Cazurile deschise se încadrează într-una din următoarele trei categorii:

  • investigaţii interne: investigaţii administrative în cadrul instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene în scopul detectării fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv a abaterilor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale
  • investigaţii externe: investigaţii administrative în afara instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene, în scopul detectării fraudei sau a altor abateri comise de persoane fizice sau juridice. Cazurile sunt clasificate drept investigaţii externe în cadrul cărora OLAF furnizează majoritatea materialelor aferente.
  • coordonare: OLAF contribuie la anchetele desfăşurate de către autorităţile naţionale sau alte organisme ale UE, prin facilitarea colectării şi schimbului de informaţii şi stabilirea de contacte.

Instrucţiuni OLAF adresate personalului privind procedurile de investigaţie pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Planul de management OLAF 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor

Instrucţiuni OLAF adresate personalului privind procedurile de investigaţie pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Planul de management OLAF 2015 pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Ultima actualizare: 01/09/2015